Základní přesvědčovací nástroje

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

Vnitřní jistota obchodníka, fyziologie těla, tonalita hlasu – teprve pak následují co do přesvědčivosti slova a jejich význam

Zákazník pozná pochybnosti obchodníka. Jsme všichni především a stále lidé. Bez ohledu na to, jaké role zastáváme – zákazník, obchodník nebo kdokoliv jiný. Lidé vycítí u druhého člověka pochybnost – na základě fyzických pohybů a výrazů obličeje, tónu hlasu, síly a jistoty v hlase obchodníka. Tak to je. Neurolingvisté říkají, že slova samotná přesvědčí v komunikaci jen ze 7%. Mnohem víc druhé ovlivňuje, jak říkáte to, co říkáte. Aneb nezáleží až tak na slovech, jako spíše na tónu hlasu – a to údajně z celých 38%. A kde je těch zbylých 55%? Nejsilnější složkou, která hraje v komunikaci roli, je výraz a pohyby těla – fyziologie.

Ano, 55% celkového dojmu z komunikace prý závisí na tom, zda jsme shrbeni či s vypnutou hrudí. Zda máme sklopenou hlavu či vztyčenou. Zda se tváříme znuděně či nadšeně. Znovu zpět k mému obchodu. Zeptal jsem se klienta, co by ho přesvědčilo, že informace ze semináře mu skutečně pomůžou vyřešit jeho situaci. Chvíli jsme o tom spolu mluvili. Ale s panem F. už nic nehnulo. Nakonec jsme se domluvili, že napřed půjde na přednášku pro manažery, aby si ověřil, jaká je úroveň našich služeb. Řekl jsem mu na rovinu, že ho nechci nikam tlačit a po přednášce sám uvidí, zda jsou naše informace použitelné. Přihlášku na seminář, s už vyplněnou hlavičkou, jsem zasunul zpět do tašky. A vytáhl jsem přihlášku na přednášku.

Stalo se mi již podruhé v krátké době, že se mi nepovedlo dotáhnout dobře vyvíjející se jednání až do úplného, úspěšného konce. Cítím, že to má co do činění s mým soustředěním a s pozorností až do cíle, kterým je uzavřená smlouva. V závěrečné fázi jednání mám klientovi věnovat stejně velkou pozornost a mám mít stejně silný záměr „být zákazníkovi prospěšný“, jako v průběhu celé schůzky. Závěrečná fáze obchodního jednání je stěžejní pro úspěch obchodu. Proč? Protože bez závěrečné otázky a uzavřené smlouvy není obchod.

Zdá se Ti to být tak samozřejmé, že se až pozastavuješ nad tím, proč o tom mluvím? Důvodem, proč o tom píši, je laxnost, nesmělost a nepozornost (moje i jiných obchodníků) v závěrečné fázi obchodního jednání. Schopnost dotahovat schůzky až do úplného konce, schopnost říct si o obchod, jsou posledním krokem k obchodu. Bez tohoto kroku obchod není. Soustředit se až do poslední minuty hry se vyplatí. Soustředit se, abych nic nepodcenil. Soustředit se, abych dobře a ve vhodnou chvíli položil závěrečnou otázku, kterou si říkám o obchod. A s jistotou vedl zákazníka k nákupu. V hokeji končí hra až poslední sekundou a nezřídka se stane, že v poslední minutě jedno z mužstev rozhodne zápas. V obchodním jednání je to stejné.

Třebaže obchod není zápas – spíše spolupráce, podstatou je situace win – win, výhra – výhra, přesto je třeba soustředit se stejně maximálně jako ve hře. Jde o to udělat poslední krok obchodní schůzky stejně, jako jsem vedl celou schůzku – soustředěně, s klidem a se silným zaměřením na to, abych byl zákazníkovi prospěšný. Z výše uvedené schůzky jsem odcházel v klidu. Byl jsem vděčný za další cennou zkušenost a věřím, že s panem F. ještě obchod uděláme. Příště, až ho navštívím, se pořádně zaměřím na to, abychom probrali všechny věci, které mu jeho „problém“ způsobuje. Probereme, jaké důsledky má jeho problém ve firmě, co mu to přináší v jeho osobním životě atd., aby cítil dostatečně silný důvod, proč nakoupit.

 

Další informace jsou k dispozici v knize Prodej - dřina nebo hra, vydala Grada 2013.

Články v sérii

Aktuální

Příběhy obchodování

Aktuální

Základ obchodování - vybudované porozumění

Aktuální

Nechej být O.K. vše, co se na obchodní schůzce děje

Aktuální

Veď obchodní schůzku bez křeče, uvolněně a v klidu

Aktuální

Kvalita, nebo kvantita schůzek?

Aktuální

Otázky zaměřené na zjištění potřeb zákazníka

Aktuální

Pozornost zaměř ven - na klienta. Pak se při obchodování budete oba cítit lépe

Aktuální

Dva faktory, které rozhodují o nákupu - bolest a radost

Aktuální

Síla rozhodnutí aneb Připravenému štěstí přeje

Aktuální

Význam obchodu - vytvářet hodnoty pro druhé

Aktuální

Čistota rozhodnutí - rozhodnost, jeden z hlavních klíčů k úspěchu

Aktuální

Zákazníkovi patří plná pozornost aneb Čistý a upřímný zájem o člověka - další klíč k úspěchu

Aktuální

Buď obchodník profesionál - s lidskou tváří a vnímavým srdcem

Aktuální

Další klíč k úspěchu - neustálý trénink, neustálé, kontinuální zlepšování se coby obchodník i coby člověk

Aktuální

Jak uvnitř, tak vně - mé zaváhání, zákazníkovo zaváhání

Aktuální

Základní přesvědčovací nástroje

Aktuální

Nikdy neházej flintu do žita

Aktuální

Nejlepší způsob, jak navázat rozhovor - Vyslovit, co jsem vypozoroval

Aktuální

Po uzavření obchodu se s klientem dál bav o životě

Aktuální

Chceš uzavřít obchod? Vybuduj s druhou stranou vzájemné porozumění

Aktuální

Klid, základní výchozí pozice práce obchodníka

Aktuální

Nevyvíjej na zákazníka nátlak

Aktuální

Obchodem chci získat přítele, nejen zákazníka - to je ta nejkrásnější věc na byznyse

Aktuální

Vše, co potřebuješ k obchodu: Schopnost vybudovat porozumění, naslouchat, být druhému užitečný

Aktuální

Když se nedaří, nevzdávej to - nezdary netrvají věčně, vytrvej

Aktuální

Dávej druhému citelně najevo, že mu rozumíš - pokud mu skutečně rozumíš

Aktuální

Tajemství "Pana Obchodníka"

Aktuální

Řekni si o reference, aneb obchod dělá další obchod

Aktuální

Vždy klientovi zrekapituluj, co ses od něho dozvěděl - klidně i 3x, 4x za obchodní schůzku

Aktuální

Základní paradox: Čím míň chceš prodávat, tím víc obchodů dojednáš

Aktuální

Další důkaz "síly" rozhodnutí

Aktuální

Podle ovoce poznáte správnost či nesprávnost rozhodnutí

Aktuální

Nejdříve seznam klienta s hodnotou a přínosem výrobku či služby pro něho...

Aktuální

Chvíle, kdy zákazník přemýšlí, je posvátná - buď zticha

Aktuální

Vždy zachovej klientovi jeho tvář - ať už má pravdu, či ne

Aktuální

Nesnaž se dostat klienta tam, kam chceš ty - to ty se přizpůsobuj jeho potřebám

Aktuální

8 klíčových bodů prodeje

Aktuální

Co když klient už má dodavatele, konkurenční firmu?

Aktuální

Nechej druhému jeho pravdu

Aktuální

Nepři se s druhými o nepodstatné věci. Dej klientovi prostor mít pravdu

Aktuální

Opakování, matka moudrosti

Aktuální

Sobectví v obchodě – neúspěch jistý

Aktuální

Rozjímání o účelu obchodu