Další důkaz "síly" rozhodnutí

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

Dneska ráno jsem se naučil další věc. Je dobré chovat se ke klientům naprosto jednoznačně. Setkal jsem se na schůzce s člověkem, na němž byla patrná zatrpklost a zklamání životem. Při jeho slovech jsem měl dojem, jako by byl už jen z principu v opozici vůči všemu a všem. Chvíli jsem klienta poslouchal, dal jsem mu několik otázek týkajících se jeho osoby i jeho firmy.

Naslouchal jsem odpovědím a rozhodl jsem se, že tohle není člověk, který by si zasloužil jít na náš seminář. Hned jsem mu to řekl, taktně ale přesto na rovinu: „Pane, vy nejste naším klientem.“ Začal se horečnatě zajímat o to, proč není naším klientem, kdo je naším klientem apod. Z ničeho nic jako by se sám snažil dokázat (spíše sobě, než mně), že také on je naším klientem.

Vysvětlil jsem mu klidně a rozvážně, co jsem vypozoroval na něm a na jeho kolegovi: „Naším klientem je člověk, který chce být aktivní, chce v životě tvořit. Nejen kritizovat a stěžovat si jak nic nejde a kdo vše za to může.“ V té chvíli se ukázalo, jak kouzelně funguje princip „dotahování“ a „odtahování“. Ukázal jsem mu otázkami a pozorností svůj zájem – „dotahoval“ jsem se. Jeho chování napovídalo, že nemá zájem… (odtahoval se). Sdělením, že není náš klient, jsem se „odtáhl“. Z ničeho nic se začal sám aktivně zajímat… (dotahoval se).

Faktem je, že jsem ono odtažení neudělal záměrně, abych v něm vzbudil zájem o naše produkty. Uvědomil jsem si, že není náš klient. Řekl jsem to a stáhl jsem se. Když se začal sám zajímat, na chvíli se mě zmocnilo pokušení přece jenom ho na náš seminář vzít. Bylo to ale jenom chvilkové pokušení. Položil jsem si totiž otázku: „Chci tohoto člověka za svého klienta?“ Odpověď byla jasná. Zopakoval jsem mu tedy ještě jednou, že „naše spolupráce by nebyla přínosem ani pro jednu stranu“ a rozloučil jsem se.

Co myslíš, udělal jsem dobře? Věřím, že jsem udělal dobře. Cítil jsem se po schůzce klidný. Zachoval jsem se v souladu se svým svědomím. Už jen představa, že by takový člověk seděl na tréninku a neustále dělal trenérovi problémy svými negativními, kritickými obžalobami a narážkami… brrr. Jak se říká: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Pán zjevně hledal jen důvody, jak a proč něco nepůjde.

Další informace jsou k dispozici v knize Prodej - dřina nebo hra, vydala Grada 2013.

Články v sérii

Aktuální

Příběhy obchodování

Aktuální

Základ obchodování - vybudované porozumění

Aktuální

Nechej být O.K. vše, co se na obchodní schůzce děje

Aktuální

Veď obchodní schůzku bez křeče, uvolněně a v klidu

Aktuální

Kvalita, nebo kvantita schůzek?

Aktuální

Otázky zaměřené na zjištění potřeb zákazníka

Aktuální

Pozornost zaměř ven - na klienta. Pak se při obchodování budete oba cítit lépe

Aktuální

Dva faktory, které rozhodují o nákupu - bolest a radost

Aktuální

Síla rozhodnutí aneb Připravenému štěstí přeje

Aktuální

Význam obchodu - vytvářet hodnoty pro druhé

Aktuální

Čistota rozhodnutí - rozhodnost, jeden z hlavních klíčů k úspěchu

Aktuální

Zákazníkovi patří plná pozornost aneb Čistý a upřímný zájem o člověka - další klíč k úspěchu

Aktuální

Buď obchodník profesionál - s lidskou tváří a vnímavým srdcem

Aktuální

Další klíč k úspěchu - neustálý trénink, neustálé, kontinuální zlepšování se coby obchodník i coby člověk

Aktuální

Jak uvnitř, tak vně - mé zaváhání, zákazníkovo zaváhání

Aktuální

Základní přesvědčovací nástroje

Aktuální

Nikdy neházej flintu do žita

Aktuální

Nejlepší způsob, jak navázat rozhovor - Vyslovit, co jsem vypozoroval

Aktuální

Po uzavření obchodu se s klientem dál bav o životě

Aktuální

Chceš uzavřít obchod? Vybuduj s druhou stranou vzájemné porozumění

Aktuální

Klid, základní výchozí pozice práce obchodníka

Aktuální

Nevyvíjej na zákazníka nátlak

Aktuální

Obchodem chci získat přítele, nejen zákazníka - to je ta nejkrásnější věc na byznyse

Aktuální

Vše, co potřebuješ k obchodu: Schopnost vybudovat porozumění, naslouchat, být druhému užitečný

Aktuální

Když se nedaří, nevzdávej to - nezdary netrvají věčně, vytrvej

Aktuální

Dávej druhému citelně najevo, že mu rozumíš - pokud mu skutečně rozumíš

Aktuální

Tajemství "Pana Obchodníka"

Aktuální

Řekni si o reference, aneb obchod dělá další obchod

Aktuální

Vždy klientovi zrekapituluj, co ses od něho dozvěděl - klidně i 3x, 4x za obchodní schůzku

Aktuální

Základní paradox: Čím míň chceš prodávat, tím víc obchodů dojednáš

Aktuální

Další důkaz "síly" rozhodnutí

Aktuální

Podle ovoce poznáte správnost či nesprávnost rozhodnutí

Aktuální

Nejdříve seznam klienta s hodnotou a přínosem výrobku či služby pro něho...

Aktuální

Chvíle, kdy zákazník přemýšlí, je posvátná - buď zticha

Aktuální

Vždy zachovej klientovi jeho tvář - ať už má pravdu, či ne

Aktuální

Nesnaž se dostat klienta tam, kam chceš ty - to ty se přizpůsobuj jeho potřebám

Aktuální

8 klíčových bodů prodeje

Aktuální

Co když klient už má dodavatele, konkurenční firmu?

Aktuální

Nechej druhému jeho pravdu

Aktuální

Nepři se s druhými o nepodstatné věci. Dej klientovi prostor mít pravdu

Aktuální

Opakování, matka moudrosti

Aktuální

Sobectví v obchodě – neúspěch jistý

Aktuální

Rozjímání o účelu obchodu