Po uzavření obchodu se s klientem dál bav o životě

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

Chceš přítele, ne "zákazníka na jedno použití"

Na závěr minulé schůzky jsem se zákazníka zeptal, zda by byl tak hodný a provedl mě po své prodejně. Má zverimex. Ukázal mi spoustu zvířátek. Hady, škorpióna, rybičky, křečky. Popovídali jsme si, jak se dostal k tomu, co dělá. Je to člověk, který má opravdu upřímně rád zvířata. Je to na něm vidět. Je to velmi příjemný člověk. Dobře jsme si rozuměli a z toho mám největší radost. Dělat tuto práci mi přináší příjemné pocity.

Dělat obchod založený na vzájemné důvěře a velkém vzájemném porozumění, souznění, to je něco! Co k tomu potřebuji? Žádné obchodní techniky. Prostý, lidský zájem o člověka, schopnost být v klidu, „nechat být ok“ každou situaci, trpělivě se zajímat a pozorně naslouchat. A vnímat člověka. Mít skutečnou touhu být užitečný. Věnovat celou svoji pozornost klientovi. Vyjadřovat se přesně, jasně, stručně, pravdivě a přímočaře. Mluvit v klidu, ani pomalu, ani rychle – normálně.

Nebuďme domýšliví, buďme lidští. Nebuďme důležití, buďme otevření. Neučme se nazpaměť co říct, používejme zdravý rozum. Buďme racionální a kreativní v prezentaci. Vyzařujme svou víru v úspěch obchodního jednání nejen svými slovy, ale celým svým projevem – pohybem hlavy, rukou, výrazem těla a obličeje, tonalitou hlasu. Jak toho docílit? Dělej to, co tě baví, nadchni se pro to, s čím obchoduješ. Toto jsou „obchodní techniky“ profesionálního obchodníka, který zůstal normálním člověkem.

Píšu obchodní techniky v uvozovkách, protože to vlastně nejsou žádné techniky. Je to lidskost. Obchod je o lidech, ne o penězích. Peníze jsou pouze prostředek, který umožňuje směnu. Za každou směnou ale musí být užitek, hodnota. A o tom je ve skutečnosti obchod. Užitek, hodnota, kterou vnímá zákazník i obchodník. Zákazník, stejně jako Ty, je v prvé řadě člověk. Obchod je tedy v prvé řadě opravdu o lidech. Tak se podle toho chovejme, lidsky, vstřícně, vlídně, ohleduplně.

Po schůzkách, jako byla ta poslední, mám příjemné pocity. Moc mě baví být obchodníkem. Přeji i Tobě, a všem obchodníkům, aby vás schůzky skutečně bavily, aby každého obchodníka jeho práce bavila.

 

Další informace jsou k dispozici v knize Prodej - dřina nebo hra, vydala Grada 2013.

Články v sérii

Aktuální

Příběhy obchodování

Aktuální

Základ obchodování - vybudované porozumění

Aktuální

Nechej být O.K. vše, co se na obchodní schůzce děje

Aktuální

Veď obchodní schůzku bez křeče, uvolněně a v klidu

Aktuální

Kvalita, nebo kvantita schůzek?

Aktuální

Otázky zaměřené na zjištění potřeb zákazníka

Aktuální

Pozornost zaměř ven - na klienta. Pak se při obchodování budete oba cítit lépe

Aktuální

Dva faktory, které rozhodují o nákupu - bolest a radost

Aktuální

Síla rozhodnutí aneb Připravenému štěstí přeje

Aktuální

Význam obchodu - vytvářet hodnoty pro druhé

Aktuální

Čistota rozhodnutí - rozhodnost, jeden z hlavních klíčů k úspěchu

Aktuální

Zákazníkovi patří plná pozornost aneb Čistý a upřímný zájem o člověka - další klíč k úspěchu

Aktuální

Buď obchodník profesionál - s lidskou tváří a vnímavým srdcem

Aktuální

Další klíč k úspěchu - neustálý trénink, neustálé, kontinuální zlepšování se coby obchodník i coby člověk

Aktuální

Jak uvnitř, tak vně - mé zaváhání, zákazníkovo zaváhání

Aktuální

Základní přesvědčovací nástroje

Aktuální

Nikdy neházej flintu do žita

Aktuální

Nejlepší způsob, jak navázat rozhovor - Vyslovit, co jsem vypozoroval

Aktuální

Po uzavření obchodu se s klientem dál bav o životě

Aktuální

Chceš uzavřít obchod? Vybuduj s druhou stranou vzájemné porozumění

Aktuální

Klid, základní výchozí pozice práce obchodníka

Aktuální

Nevyvíjej na zákazníka nátlak

Aktuální

Obchodem chci získat přítele, nejen zákazníka - to je ta nejkrásnější věc na byznyse

Aktuální

Vše, co potřebuješ k obchodu: Schopnost vybudovat porozumění, naslouchat, být druhému užitečný

Aktuální

Když se nedaří, nevzdávej to - nezdary netrvají věčně, vytrvej

Aktuální

Dávej druhému citelně najevo, že mu rozumíš - pokud mu skutečně rozumíš

Aktuální

Tajemství "Pana Obchodníka"

Aktuální

Řekni si o reference, aneb obchod dělá další obchod

Aktuální

Vždy klientovi zrekapituluj, co ses od něho dozvěděl - klidně i 3x, 4x za obchodní schůzku

Aktuální

Základní paradox: Čím míň chceš prodávat, tím víc obchodů dojednáš

Aktuální

Další důkaz "síly" rozhodnutí

Aktuální

Podle ovoce poznáte správnost či nesprávnost rozhodnutí

Aktuální

Nejdříve seznam klienta s hodnotou a přínosem výrobku či služby pro něho...

Aktuální

Chvíle, kdy zákazník přemýšlí, je posvátná - buď zticha

Aktuální

Vždy zachovej klientovi jeho tvář - ať už má pravdu, či ne

Aktuální

Nesnaž se dostat klienta tam, kam chceš ty - to ty se přizpůsobuj jeho potřebám

Aktuální

8 klíčových bodů prodeje

Aktuální

Co když klient už má dodavatele, konkurenční firmu?

Aktuální

Nechej druhému jeho pravdu

Aktuální

Nepři se s druhými o nepodstatné věci. Dej klientovi prostor mít pravdu

Aktuální

Opakování, matka moudrosti

Aktuální

Sobectví v obchodě – neúspěch jistý

Aktuální

Rozjímání o účelu obchodu