Dávej druhému citelně najevo, že mu rozumíš - pokud mu skutečně rozumíš

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

Na schůzkách se mi vždy osvědčilo dávat zákazníkovi zřetelně a viditelně najevo, že rozumím tomu, co říká. Aktivně dávat najevo, že ho vnímám. Někdo by to nazval aktivním nasloucháním. Byl jsem zvyklý říkat malé potvrzovací formulky: „Rozumím“, „chápu“, „je mi to jasné“. Často mohl mít klient dojem, že tato slova říkám hodně mechanicky. Na posledním tréninku jsem se naučil „vyšší školu“.

Jedna možnost je říkat krátká potvrzení typu chápu, rozumím. Druhá možnost je úplné potvrzení toho, že rozumím slovům zákazníka. Co mám na mysli „úplným potvrzením“? Například na dnešní schůzce mi zákazník řekl, že na tom není finančně dobře. Dřív bych řekl: „Rozumím.“ Dnes jsem vyzkoušel delší potvrzení. Použil jsem jeho slova a shrnul jsem, co mi sdělil. Bylo to v tomto duchu: „Dovedu si představit, že pokud máte na účtu 50 tisíc a měsíčně musíte mít 200 tisíc, abyste měl na výplaty, tak máte velké starosti. Není to vůbec příjemná situace, skutečně to chápu.“ Tohle je „úplné potvrzení“.

Když jsem dal klientovi takovéto potvrzení, potvrzení toho, že mu rozumím, otevřel se. Bylo kouzelné, jak se rozpovídal mnohem více, nejen o svých finančních problémech. Pak jsem jen naslouchal, vnímal a dával mu stále znovu a neúnavně najevo, že rozumím jeho slovům. On mluvil a mluvil. V komunikaci opravdu pomáhá, prokládat krátké potvrzení typu „chápu, rozumím, ano“ delším potvrzením, které může být dlouhé i několik vět. Cítím, že klient je pak přesvědčený o tom, že mu skutečně rozumím. Zvyšuje to mezi námi důvěru.

Velmi užitečné nástroje obchodníka – perfektní potvrzení několika větami a budování vzájemného porozumění. Chce to jen skutečně chtít dát druhému najevo (slovy, postojem těla, výrazy obličeje, tonalitou hlasu), že jsem s ním rád, že mě opravdu moc zajímá a že ho skutečně chápu. Chce to dát druhému najevo, že mu chci být prospěšný. Přeji nám všem obchodníkům, ať se nám daří se všemi budovat velikánské porozumění.

 

Další informace jsou k dispozici v knize Prodej - dřina nebo hra, vydala Grada 2013.

Články v sérii

Aktuální

Příběhy obchodování

Aktuální

Základ obchodování - vybudované porozumění

Aktuální

Nechej být O.K. vše, co se na obchodní schůzce děje

Aktuální

Veď obchodní schůzku bez křeče, uvolněně a v klidu

Aktuální

Kvalita, nebo kvantita schůzek?

Aktuální

Otázky zaměřené na zjištění potřeb zákazníka

Aktuální

Pozornost zaměř ven - na klienta. Pak se při obchodování budete oba cítit lépe

Aktuální

Dva faktory, které rozhodují o nákupu - bolest a radost

Aktuální

Síla rozhodnutí aneb Připravenému štěstí přeje

Aktuální

Význam obchodu - vytvářet hodnoty pro druhé

Aktuální

Čistota rozhodnutí - rozhodnost, jeden z hlavních klíčů k úspěchu

Aktuální

Zákazníkovi patří plná pozornost aneb Čistý a upřímný zájem o člověka - další klíč k úspěchu

Aktuální

Buď obchodník profesionál - s lidskou tváří a vnímavým srdcem

Aktuální

Další klíč k úspěchu - neustálý trénink, neustálé, kontinuální zlepšování se coby obchodník i coby člověk

Aktuální

Jak uvnitř, tak vně - mé zaváhání, zákazníkovo zaváhání

Aktuální

Základní přesvědčovací nástroje

Aktuální

Nikdy neházej flintu do žita

Aktuální

Nejlepší způsob, jak navázat rozhovor - Vyslovit, co jsem vypozoroval

Aktuální

Po uzavření obchodu se s klientem dál bav o životě

Aktuální

Chceš uzavřít obchod? Vybuduj s druhou stranou vzájemné porozumění

Aktuální

Klid, základní výchozí pozice práce obchodníka

Aktuální

Nevyvíjej na zákazníka nátlak

Aktuální

Obchodem chci získat přítele, nejen zákazníka - to je ta nejkrásnější věc na byznyse

Aktuální

Vše, co potřebuješ k obchodu: Schopnost vybudovat porozumění, naslouchat, být druhému užitečný

Aktuální

Když se nedaří, nevzdávej to - nezdary netrvají věčně, vytrvej

Aktuální

Dávej druhému citelně najevo, že mu rozumíš - pokud mu skutečně rozumíš

Aktuální

Tajemství "Pana Obchodníka"

Aktuální

Řekni si o reference, aneb obchod dělá další obchod

Aktuální

Vždy klientovi zrekapituluj, co ses od něho dozvěděl - klidně i 3x, 4x za obchodní schůzku

Aktuální

Základní paradox: Čím míň chceš prodávat, tím víc obchodů dojednáš

Aktuální

Další důkaz "síly" rozhodnutí

Aktuální

Podle ovoce poznáte správnost či nesprávnost rozhodnutí

Aktuální

Nejdříve seznam klienta s hodnotou a přínosem výrobku či služby pro něho...

Aktuální

Chvíle, kdy zákazník přemýšlí, je posvátná - buď zticha

Aktuální

Vždy zachovej klientovi jeho tvář - ať už má pravdu, či ne

Aktuální

Nesnaž se dostat klienta tam, kam chceš ty - to ty se přizpůsobuj jeho potřebám

Aktuální

8 klíčových bodů prodeje

Aktuální

Co když klient už má dodavatele, konkurenční firmu?

Aktuální

Nechej druhému jeho pravdu

Aktuální

Nepři se s druhými o nepodstatné věci. Dej klientovi prostor mít pravdu

Aktuální

Opakování, matka moudrosti

Aktuální

Sobectví v obchodě – neúspěch jistý

Aktuální

Rozjímání o účelu obchodu