Když se nedaří, nevzdávej to - nezdary netrvají věčně, vytrvej

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

Ahoj, můj příteli obchodníku! Po dlouhé době mám opět radost ze schůzek. Buduji porozumění a uzavírám obchody – což se mi poslední měsíc vůbec nedařilo. Poslední týdny jsem měl schůzky, na kterých jsem se necítil dobře. Po termínech jsem neměl z odvedené práce dobrý pocit. Smlouvy nebyly. Udělal jsem krok vedle, když jsem před pár týdny změnil způsob práce, který fungoval. Co fungovalo? Schůzky založené na vybudování vzájemného porozumění.

Praktickou filosofii „budovat na každé schůzce především vzájemné porozumění“ jsem na základě „chytré rady“ změnil. Z toho plyne poučení – to, že jsou rady míněny dobře a jeví se jako rozumné, ještě neznamená, že jsou správné. O čem mluvím? Před časem jsem byl na jednom semináři o prodeji, na kterém jsem se dozvěděl, že kdo klade otázky, kontroluje rozhovor. Řekl jsem si tedy: „Dobrá, budu „obchodník profesionál“, budu mít obchodní rozhovor naprosto pod kontrolou skrze kladení otázek.“ Začal jsem tedy klást mnohem víc otázek v domnění, že budu mít rozhovor naprosto pod kontrolou. Jenže mi nějak unikla pointa. Jaká?

Obchod není o kontrole, podstata obchodu není o tom mít kontrolu pro kontrolu, obchod není ani o manipulaci, ale o vybudovaném vztahu, o porozumění, o vzájemné důvěře a o vzájemně prospěšné spolupráci. Zájem o člověka, vlídnost a ochota být klientovi užitečný jsou podstatnější než kontrola nad „věcmi“, lidmi. Bylo špatně, že jsem kladl víc otázky… jen proto, abych měl rozhovor pod kontrolou a abych byl „obchodník profesionál“. Blbost. Mít pod kontrolou rozhovor jen pro kontrolu samotnou, tomu uniká smysl. Nemyslíš?

Schůzky probíhaly takovým způsobem, že jsem kladl otázky, kladl otázky, kladl otázky a chtěl na ně dostat odpověď. Pane kliente, bum, bác, odpovídej, já kladu otázky a mám rozhovor pod kontrolou. Rozhovor jsem pod kontrolou měl, to ano. Ale takovým způsobem, že ani klient ani já jsme z toho neměli dobré pocity. Smlouvy „z ničeho nic“ nebyly. Chybně jsem si vyložil, že klást otázky a mít kontrolu nad rozhovorem je smysl obchodního rozhovoru.

Po tomto měsíčním fiasku jsem si uvědomil, že mnohem důležitější než mít rozhovor pod kontrolou, je budovat souznění v komunikaci mezi klientem a mnou. A rozhovor nechat přirozeně plynout, vyvíjet se. Trénink o prodeji, který jsem absolvoval teď o víkendu, v Bratislavě, mě vrátil zpátky k rozumu. Dospěl jsem k přesvědčení, že základem obchodní schůzky (vlastně jakéhokoli vztahu mezi lidmi) je něco, co je nad všechnu kontrolu v rozhovoru. To něco je: vzájemné porozumění si.

 

Další informace jsou k dispozici v knize Prodej - dřina nebo hra, vydala Grada 2013.

Články v sérii

Aktuální

Příběhy obchodování

Aktuální

Základ obchodování - vybudované porozumění

Aktuální

Nechej být O.K. vše, co se na obchodní schůzce děje

Aktuální

Veď obchodní schůzku bez křeče, uvolněně a v klidu

Aktuální

Kvalita, nebo kvantita schůzek?

Aktuální

Otázky zaměřené na zjištění potřeb zákazníka

Aktuální

Pozornost zaměř ven - na klienta. Pak se při obchodování budete oba cítit lépe

Aktuální

Dva faktory, které rozhodují o nákupu - bolest a radost

Aktuální

Síla rozhodnutí aneb Připravenému štěstí přeje

Aktuální

Význam obchodu - vytvářet hodnoty pro druhé

Aktuální

Čistota rozhodnutí - rozhodnost, jeden z hlavních klíčů k úspěchu

Aktuální

Zákazníkovi patří plná pozornost aneb Čistý a upřímný zájem o člověka - další klíč k úspěchu

Aktuální

Buď obchodník profesionál - s lidskou tváří a vnímavým srdcem

Aktuální

Další klíč k úspěchu - neustálý trénink, neustálé, kontinuální zlepšování se coby obchodník i coby člověk

Aktuální

Jak uvnitř, tak vně - mé zaváhání, zákazníkovo zaváhání

Aktuální

Základní přesvědčovací nástroje

Aktuální

Nikdy neházej flintu do žita

Aktuální

Nejlepší způsob, jak navázat rozhovor - Vyslovit, co jsem vypozoroval

Aktuální

Po uzavření obchodu se s klientem dál bav o životě

Aktuální

Chceš uzavřít obchod? Vybuduj s druhou stranou vzájemné porozumění

Aktuální

Klid, základní výchozí pozice práce obchodníka

Aktuální

Nevyvíjej na zákazníka nátlak

Aktuální

Obchodem chci získat přítele, nejen zákazníka - to je ta nejkrásnější věc na byznyse

Aktuální

Vše, co potřebuješ k obchodu: Schopnost vybudovat porozumění, naslouchat, být druhému užitečný

Aktuální

Když se nedaří, nevzdávej to - nezdary netrvají věčně, vytrvej

Aktuální

Dávej druhému citelně najevo, že mu rozumíš - pokud mu skutečně rozumíš

Aktuální

Tajemství "Pana Obchodníka"

Aktuální

Řekni si o reference, aneb obchod dělá další obchod

Aktuální

Vždy klientovi zrekapituluj, co ses od něho dozvěděl - klidně i 3x, 4x za obchodní schůzku

Aktuální

Základní paradox: Čím míň chceš prodávat, tím víc obchodů dojednáš

Aktuální

Další důkaz "síly" rozhodnutí

Aktuální

Podle ovoce poznáte správnost či nesprávnost rozhodnutí

Aktuální

Nejdříve seznam klienta s hodnotou a přínosem výrobku či služby pro něho...

Aktuální

Chvíle, kdy zákazník přemýšlí, je posvátná - buď zticha

Aktuální

Vždy zachovej klientovi jeho tvář - ať už má pravdu, či ne

Aktuální

Nesnaž se dostat klienta tam, kam chceš ty - to ty se přizpůsobuj jeho potřebám

Aktuální

8 klíčových bodů prodeje

Aktuální

Co když klient už má dodavatele, konkurenční firmu?

Aktuální

Nechej druhému jeho pravdu

Aktuální

Nepři se s druhými o nepodstatné věci. Dej klientovi prostor mít pravdu

Aktuální

Opakování, matka moudrosti

Aktuální

Sobectví v obchodě – neúspěch jistý

Aktuální

Rozjímání o účelu obchodu