8 klíčových bodů prodeje

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

Rád bych dnes shrnul, co se mi osvědčilo na obchodních schůzkách:

1. Jsem v klidu, uvnitř klidný. Vychutnávám si pohodlně každý přítomný okamžik na schůzce. V každém okamžiku dbám na to, abych měl vnitřní duševní rovnováhu.

2. Každý má právo na svůj názor. Umím to pochopit. Zvláště mám na paměti to, abych každému zachoval jeho tvář.

3. Mám čistý záměr, jsem soustředěný na cíl. Když se pro něco rozhodnu, tak se pro to rozhodnu, chci to, jdu za tím s vnitřním klidem a jistotou. Nelpím na tom, nejdu za tím za každou cenu. Nechávám věci volně plynout, ať do sebe samy zapadají. To, co si přeji, prostě „jen“ vytrvale sleduji svým záměrem, pozorností. A pracuji na tom.

4. Mám dobrou náladu – hraji si, bavím se tím, co dělám. Zkouším. Beru každou schůzku, každou situaci jako výzvu, ne jako problém. Nechávám být vše, co se během schůzky děje, ok. Ničeho se nechytám v tom smyslu, že bych proti tomu bojoval. Nechávám vše přirozeně se vyvíjet. Neúspěch beru jako cenné poučení a lekci ve zkušenostech a v pokoře.

5. Buduji porozumění. Vědomě buduji s klientem vzájemné porozumění, souznění, atmosféru důvěry a přátelskosti. Jsem maximálně otevřený a upřímný. Na nic si nehraji, nemám přehnaný respekt. Nicméně nejsem ani drzý. Jsem prostě sám sebou. Jako by se sešli dva přátelé. Hledám společný souhlas, společné styčné body. Něco, na čem se s druhou stranou shodneme. Bavím se s lidmi o tom, na čem se s nimi můžu shodnout.

6. Na schůzky chodím pouze a jenom se záměrem pomáhat a budovat porozumění. Přirozeným důsledkem je pak často… obchod.

7. V některých chvílích na schůzce mlčím a jen se dívám lidem zpříma do očí. Když klient domluví, poctivě a upřímně mu dám najevo, že mu rozumím. A mlčím. V hlavě si říkám: „A bylo ticho“. Dívám se na klienta. Tichý pohled do očí je velmi účinná „zbraň“. Dívat se zpříma člověku do očí, to je základ celé schůzky.

8. Netaktizuji v tom, co mám říkat. Nepřemýšlím nad tím, co mám říkat. Nepřemýšlím před schůzkou, co budu říkat. Konám. Dám si cíl, pak jdu na schůzku a dělám / říkám první, co mě napadne.

Další informace jsou k dispozici v knize Prodej - dřina nebo hra, vydala Grada 2013.

Články v sérii

Aktuální

Příběhy obchodování

Aktuální

Základ obchodování - vybudované porozumění

Aktuální

Nechej být O.K. vše, co se na obchodní schůzce děje

Aktuální

Veď obchodní schůzku bez křeče, uvolněně a v klidu

Aktuální

Kvalita, nebo kvantita schůzek?

Aktuální

Otázky zaměřené na zjištění potřeb zákazníka

Aktuální

Pozornost zaměř ven - na klienta. Pak se při obchodování budete oba cítit lépe

Aktuální

Dva faktory, které rozhodují o nákupu - bolest a radost

Aktuální

Síla rozhodnutí aneb Připravenému štěstí přeje

Aktuální

Význam obchodu - vytvářet hodnoty pro druhé

Aktuální

Čistota rozhodnutí - rozhodnost, jeden z hlavních klíčů k úspěchu

Aktuální

Zákazníkovi patří plná pozornost aneb Čistý a upřímný zájem o člověka - další klíč k úspěchu

Aktuální

Buď obchodník profesionál - s lidskou tváří a vnímavým srdcem

Aktuální

Další klíč k úspěchu - neustálý trénink, neustálé, kontinuální zlepšování se coby obchodník i coby člověk

Aktuální

Jak uvnitř, tak vně - mé zaváhání, zákazníkovo zaváhání

Aktuální

Základní přesvědčovací nástroje

Aktuální

Nikdy neházej flintu do žita

Aktuální

Nejlepší způsob, jak navázat rozhovor - Vyslovit, co jsem vypozoroval

Aktuální

Po uzavření obchodu se s klientem dál bav o životě

Aktuální

Chceš uzavřít obchod? Vybuduj s druhou stranou vzájemné porozumění

Aktuální

Klid, základní výchozí pozice práce obchodníka

Aktuální

Nevyvíjej na zákazníka nátlak

Aktuální

Obchodem chci získat přítele, nejen zákazníka - to je ta nejkrásnější věc na byznyse

Aktuální

Vše, co potřebuješ k obchodu: Schopnost vybudovat porozumění, naslouchat, být druhému užitečný

Aktuální

Když se nedaří, nevzdávej to - nezdary netrvají věčně, vytrvej

Aktuální

Dávej druhému citelně najevo, že mu rozumíš - pokud mu skutečně rozumíš

Aktuální

Tajemství "Pana Obchodníka"

Aktuální

Řekni si o reference, aneb obchod dělá další obchod

Aktuální

Vždy klientovi zrekapituluj, co ses od něho dozvěděl - klidně i 3x, 4x za obchodní schůzku

Aktuální

Základní paradox: Čím míň chceš prodávat, tím víc obchodů dojednáš

Aktuální

Další důkaz "síly" rozhodnutí

Aktuální

Podle ovoce poznáte správnost či nesprávnost rozhodnutí

Aktuální

Nejdříve seznam klienta s hodnotou a přínosem výrobku či služby pro něho...

Aktuální

Chvíle, kdy zákazník přemýšlí, je posvátná - buď zticha

Aktuální

Vždy zachovej klientovi jeho tvář - ať už má pravdu, či ne

Aktuální

Nesnaž se dostat klienta tam, kam chceš ty - to ty se přizpůsobuj jeho potřebám

Aktuální

8 klíčových bodů prodeje

Aktuální

Co když klient už má dodavatele, konkurenční firmu?

Aktuální

Nechej druhému jeho pravdu

Aktuální

Nepři se s druhými o nepodstatné věci. Dej klientovi prostor mít pravdu

Aktuální

Opakování, matka moudrosti

Aktuální

Sobectví v obchodě – neúspěch jistý

Aktuální

Rozjímání o účelu obchodu