Základní paradox: Čím míň chceš prodávat, tím víc obchodů dojednáš

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

Nejúžasnější schůzky z minula jsou pro mě ty, kde jsem v podstatě nechtěl vůbec prodávat. To bych ani neměl jako prodejce říkat nahlas, že? Na základě prostého zájmu o člověka, na žádném jiném základě, pouze na základě čistého zájmu o druhého člověka, jsem prodal v obchodě víc než mnozí jiní.

Po každé takové schůzce jsem byl vděčný za to, že můžu být obchodníkem. Seděl jsem v autě a prožíval velký vnitřní klid a tichou radost. Byly to povznášející pocity. Zažil jsem, v čem spočívá kouzlo prodejce. A vůbec člověka. Ochota pomáhat s radostí druhým, aniž bych za tím viděl vlastní prospěch. Touha pomoci druhým. Upřímný zájem o druhého člověka. Prožitek přinášející radost.

A jak říká Anthony Robbins: „Náš život se formuje v okamžiku našich rozhodnutí. Rozhodujme se moudře.“ A dále: „Nikdy nepodceňujte sílu okamžiku. Jedním jediným gestem (rozhodnutím) můžete změnit svůj život nebo život jiného člověka. Jedním jediným gestem, slovem, činem. Někdy k lepšímu a občas taky k horšímu.“ Proto všem přeji, aby se dobře rozhodli a v rámci svého rozhodnutí setrvali na cestě ochoty svým prodejem pomáhat a sloužit lidem, upřímně se o ně zajímat, o jejich problémy, řešení jejich problémů atd. Vyplatí se to.

V posledních dnech se potvrzuje vše, co jsem psal již dříve. Rozhodl jsem se, že budu svůj vnitřní život prožívat harmonicky, budu v klidu a nechám být každou situaci ok. Být vědomě stále v pohodě, prožívat každý okamžiku naplno, zachovat si vnitřní klid a lidem dávat svou pozornost, energii a svůj zájem... svou ochotu sloužit jim. Skutečný, nefalšovaný, opravdový zájem o ně.

Snažím se žít vyrovnaný vnitřní život a odráží se to na schůzkách i na lidech kolem mě. Setkávám se s příjemnými lidmi. Můj vnitřní život se odráží ve fyzické realitě. Obchodní schůzky jsou ve většině případů skvělé, setkávám se s mnoha vlídnými lidmi. Ano, v oblasti „tvrdého obchodu“ jsou vlídní lidé. Jsem-li vlídný v prvé řadě já a mám-li na zřeteli jejich prospěch, pak jsou i oni vstřícní.

Další informace jsou k dispozici v knize Prodej - dřina nebo hra, vydala Grada 2013.

Články v sérii

Aktuální

Příběhy obchodování

Aktuální

Základ obchodování - vybudované porozumění

Aktuální

Nechej být O.K. vše, co se na obchodní schůzce děje

Aktuální

Veď obchodní schůzku bez křeče, uvolněně a v klidu

Aktuální

Kvalita, nebo kvantita schůzek?

Aktuální

Otázky zaměřené na zjištění potřeb zákazníka

Aktuální

Pozornost zaměř ven - na klienta. Pak se při obchodování budete oba cítit lépe

Aktuální

Dva faktory, které rozhodují o nákupu - bolest a radost

Aktuální

Síla rozhodnutí aneb Připravenému štěstí přeje

Aktuální

Význam obchodu - vytvářet hodnoty pro druhé

Aktuální

Čistota rozhodnutí - rozhodnost, jeden z hlavních klíčů k úspěchu

Aktuální

Zákazníkovi patří plná pozornost aneb Čistý a upřímný zájem o člověka - další klíč k úspěchu

Aktuální

Buď obchodník profesionál - s lidskou tváří a vnímavým srdcem

Aktuální

Další klíč k úspěchu - neustálý trénink, neustálé, kontinuální zlepšování se coby obchodník i coby člověk

Aktuální

Jak uvnitř, tak vně - mé zaváhání, zákazníkovo zaváhání

Aktuální

Základní přesvědčovací nástroje

Aktuální

Nikdy neházej flintu do žita

Aktuální

Nejlepší způsob, jak navázat rozhovor - Vyslovit, co jsem vypozoroval

Aktuální

Po uzavření obchodu se s klientem dál bav o životě

Aktuální

Chceš uzavřít obchod? Vybuduj s druhou stranou vzájemné porozumění

Aktuální

Klid, základní výchozí pozice práce obchodníka

Aktuální

Nevyvíjej na zákazníka nátlak

Aktuální

Obchodem chci získat přítele, nejen zákazníka - to je ta nejkrásnější věc na byznyse

Aktuální

Vše, co potřebuješ k obchodu: Schopnost vybudovat porozumění, naslouchat, být druhému užitečný

Aktuální

Když se nedaří, nevzdávej to - nezdary netrvají věčně, vytrvej

Aktuální

Dávej druhému citelně najevo, že mu rozumíš - pokud mu skutečně rozumíš

Aktuální

Tajemství "Pana Obchodníka"

Aktuální

Řekni si o reference, aneb obchod dělá další obchod

Aktuální

Vždy klientovi zrekapituluj, co ses od něho dozvěděl - klidně i 3x, 4x za obchodní schůzku

Aktuální

Základní paradox: Čím míň chceš prodávat, tím víc obchodů dojednáš

Aktuální

Další důkaz "síly" rozhodnutí

Aktuální

Podle ovoce poznáte správnost či nesprávnost rozhodnutí

Aktuální

Nejdříve seznam klienta s hodnotou a přínosem výrobku či služby pro něho...

Aktuální

Chvíle, kdy zákazník přemýšlí, je posvátná - buď zticha

Aktuální

Vždy zachovej klientovi jeho tvář - ať už má pravdu, či ne

Aktuální

Nesnaž se dostat klienta tam, kam chceš ty - to ty se přizpůsobuj jeho potřebám

Aktuální

8 klíčových bodů prodeje

Aktuální

Co když klient už má dodavatele, konkurenční firmu?

Aktuální

Nechej druhému jeho pravdu

Aktuální

Nepři se s druhými o nepodstatné věci. Dej klientovi prostor mít pravdu

Aktuální

Opakování, matka moudrosti

Aktuální

Sobectví v obchodě – neúspěch jistý

Aktuální

Rozjímání o účelu obchodu