Vždy zachovej klientovi jeho tvář - ať už má pravdu, či ne

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

Prosím, nikdy nehraj s klientem hru, která by se dala nazvat: „Kdo má pravdu“. Nedokazuj zákazníkovi, že on se mýlil a ty jsi měl pravdu. I kdybys v této hře na pravdu vyhrál, ve skutečnosti by tato výhra byla tvou prohrou. Proč? Protože zákazník by mohl nabýt dojmu, že ztratil svou „tvář“. Nebylo by mu to příjemné a mohl by se s tebou chtít co nejdříve rozloučit. Dokázal bys svou pravdu, ale ztratil bys přítele, potenciální obchod.

Nehraj ani obdobnou hru s názvem: „Teď ti ukážu, kdo je chytřejší“. Buď upřímný, buď sám sebou. Ale zaměř se na to, že chceš druhým přinášet užitek. Ne na to, abys druhému dokazoval, kdo měl pravdu, kdo je chytřejší, kdo koho přechytračí nebo podobné nesmyslné přetahování se.

Na slova zákazníka, pana K., který v první fázi na schůzce tvrdil, že něco není pravda a následně za dalších 30 minut mi ten samý člověk říkal: „Asi máte pravdu.“, jsem mohl reagovat slovy: „No vidíte, já jsem vám to hned říkal.“ Ale pak bych mu nezachoval jeho tvář. To je něco, o co nejen v obchodě jde. Pokud s druhými chcete vycházet, zachovávejte jim jejich tvář, neberte jim pocit, že jsou důležití, potřební, ocenění hodní atd. Neberte jim jejich pravdu za každou cenu a hned.

Lidé touží po respektu, uznání, po pocitu, že jsou důležití. Proto jsem na slova pana K. s jistotou odpověděl: „Dobře, takže kdy se uvidíte s panem J. na semináři pro manažery?“ Pan J. je klient mé kolegyně, se kterým byl pan K. na semináři o prodeji. A pan J. už byl v té chvíli přihlášený na seminář pro manažery. Dohodli jsme termín. Byla to schůzka jako víno, když se nad ní zpětně zamýšlím. Kdybych se před schůzkou snažil sebevíc, takový průběh bych nikdy nevymyslel.

Když jsem si před pár týdny řekl, že nebudu průběhy schůzek dopředu nijak vážně řešit, netušil jsem, jaké krásné zážitky mi jednání přinesou. Nesnažím se na schůzkách moc nepřemýšlet. Vlastně ani před schůzkou, ani během ní. Jenom konám. Jsem klidný, nechávám být každou situaci ok, mám vnitřní klid. A konám. Vždy udělám nebo řeknu první věc, která mě napadne. Dělám, co mě zrovna napadne, jen tomu dávám civilizovanou, diplomatickou formu.

Jsem intuitivní. Ty „tuny“ informací z knih, tréninků a seminářů o prodeji někde v hlavě mám. Ano, dobrý obchodník neimprovizuje. Dlouhodobě na sobě maká, připravuje se. Ale pak nastane bod zlomu. Jsem přesvědčený, že když mám dostatečný základ znalostí a dovedností, a když jsem klidný, pak konat intuitivně je vždy to nejlepší, co v dané chvíli můžu udělat. Chce to odvahu, ale osvědčilo se mi to. Klienti to oceňují důvěrou. Vidí, že jsem upřímný, spontánní, otevřený, pravdivý, přímý, bezprostřední, nic na ně „nehraji“. Jsem autentický.

Kdo je autentický, je přesvědčivý. A schopnost přesvědčit je klíčem k prodeji. Vlastně – kdo je schopen přesvědčit, již nemusí prodávat – lidé od něho kupují sami.

Další informace jsou k dispozici v knize Prodej - dřina nebo hra, vydala Grada 2013.

Články v sérii

Aktuální

Příběhy obchodování

Aktuální

Základ obchodování - vybudované porozumění

Aktuální

Nechej být O.K. vše, co se na obchodní schůzce děje

Aktuální

Veď obchodní schůzku bez křeče, uvolněně a v klidu

Aktuální

Kvalita, nebo kvantita schůzek?

Aktuální

Otázky zaměřené na zjištění potřeb zákazníka

Aktuální

Pozornost zaměř ven - na klienta. Pak se při obchodování budete oba cítit lépe

Aktuální

Dva faktory, které rozhodují o nákupu - bolest a radost

Aktuální

Síla rozhodnutí aneb Připravenému štěstí přeje

Aktuální

Význam obchodu - vytvářet hodnoty pro druhé

Aktuální

Čistota rozhodnutí - rozhodnost, jeden z hlavních klíčů k úspěchu

Aktuální

Zákazníkovi patří plná pozornost aneb Čistý a upřímný zájem o člověka - další klíč k úspěchu

Aktuální

Buď obchodník profesionál - s lidskou tváří a vnímavým srdcem

Aktuální

Další klíč k úspěchu - neustálý trénink, neustálé, kontinuální zlepšování se coby obchodník i coby člověk

Aktuální

Jak uvnitř, tak vně - mé zaváhání, zákazníkovo zaváhání

Aktuální

Základní přesvědčovací nástroje

Aktuální

Nikdy neházej flintu do žita

Aktuální

Nejlepší způsob, jak navázat rozhovor - Vyslovit, co jsem vypozoroval

Aktuální

Po uzavření obchodu se s klientem dál bav o životě

Aktuální

Chceš uzavřít obchod? Vybuduj s druhou stranou vzájemné porozumění

Aktuální

Klid, základní výchozí pozice práce obchodníka

Aktuální

Nevyvíjej na zákazníka nátlak

Aktuální

Obchodem chci získat přítele, nejen zákazníka - to je ta nejkrásnější věc na byznyse

Aktuální

Vše, co potřebuješ k obchodu: Schopnost vybudovat porozumění, naslouchat, být druhému užitečný

Aktuální

Když se nedaří, nevzdávej to - nezdary netrvají věčně, vytrvej

Aktuální

Dávej druhému citelně najevo, že mu rozumíš - pokud mu skutečně rozumíš

Aktuální

Tajemství "Pana Obchodníka"

Aktuální

Řekni si o reference, aneb obchod dělá další obchod

Aktuální

Vždy klientovi zrekapituluj, co ses od něho dozvěděl - klidně i 3x, 4x za obchodní schůzku

Aktuální

Základní paradox: Čím míň chceš prodávat, tím víc obchodů dojednáš

Aktuální

Další důkaz "síly" rozhodnutí

Aktuální

Podle ovoce poznáte správnost či nesprávnost rozhodnutí

Aktuální

Nejdříve seznam klienta s hodnotou a přínosem výrobku či služby pro něho...

Aktuální

Chvíle, kdy zákazník přemýšlí, je posvátná - buď zticha

Aktuální

Vždy zachovej klientovi jeho tvář - ať už má pravdu, či ne

Aktuální

Nesnaž se dostat klienta tam, kam chceš ty - to ty se přizpůsobuj jeho potřebám

Aktuální

8 klíčových bodů prodeje

Aktuální

Co když klient už má dodavatele, konkurenční firmu?

Aktuální

Nechej druhému jeho pravdu

Aktuální

Nepři se s druhými o nepodstatné věci. Dej klientovi prostor mít pravdu

Aktuální

Opakování, matka moudrosti

Aktuální

Sobectví v obchodě – neúspěch jistý

Aktuální

Rozjímání o účelu obchodu