Další klíč k úspěchu - neustálý trénink, neustálé, kontinuální zlepšování se coby obchodník i coby člověk

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

Zdravím vás všechny, obchodníci! Jsem moc rád, že vám můžu poslat další úspěšnou akci. Co se vlastně událo? Dneska ráno jsem se hodně těšil na schůzky, které mě v průběhu dne čekaly. Včera jsem neměl žádnou novou schůzku a já jsem tolik chtěl pokračovat ve skvělých výsledcích z posledních dnů. Mimo jiné jsem se těšil na dnešek i pro to, že jsem byl o víkendu na prodejním tréninku. A už jsem se nemohl dočkat, jak všechno dnes vyzkouším u nových klientů.

Proč vlastně chodím stále na ty tréninky pro obchodníky? Abych dokázal vést schůzky ještě snadněji, přirozeněji, s větším vzájemným porozuměním a s oboustranně příjemnými pocity po skončení schůzky. Na první schůzce jsem si ověřil, co to znamená nechat člověka prožít „problém“, o kterém se právě bavíme.

Co znamená nechat člověka prožít „problém“? Povím vám o tom víc. Vedl jsem rozhovor tak, aby pan F., se kterým jsem jednal, měl v hlavě konkrétní představy, konkrétní situace, jež se týkají jeho „problému“. Trápí ho zaměstnanci. Neplní úkoly, které jim zadává. Zkoušel už prý situaci řešit po dobrém i po zlém, rozkazoval, prosil, nadával. Nic nepomohlo. Bylo vidět, že je to pro něj opravdu velký problém. Šel jsem ale dál, do detailů. Zeptal jsem se, kdy se mu něco podobného stalo naposledy. Odpověděl. Jak se při tom cítil. Znovu se rozpovídal a já pozorně naslouchal. Potom jsem se zeptal, jak danou situaci vnímali zaměstnanci. Další otázka byla, jak vše působí na atmosféru ve firmě. A jak často se takové situace opakují.

Bylo vidět, že rozhovor přináší své ovoce. Vzbudil jsem u toho člověka zájem. Jako by znovu prožíval vše, o čem hovořil. A jako by začínal chápat, že mu naše firma může pomoci. Prošel jsem s ním i dalšími fázemi obchodního rozhovoru. Položil jsem mu otázky na zjištění potřeb. Pamatuješ si je ještě? Otázky v rámci zjištění potřeb? Šest základních otázek. V krátkosti: Co je zákazníkův „problém“? Co mu daný „problém“ způsobuje? Jak bude problém vypadat za půl roku, když jej nebude řešit? Co s ním už dělal, řešil jej nějak? Je pro zákazníka ještě důležité daný „problém“ řešit? Co by mu vyřešení daného „problému“ přineslo?

Nakonec jsem vše, co jsem se dozvěděl, shrnul a udělal krátkou, ale výstižnou prezentaci. Při prezentaci jsem spojil zákazníkovy hlavní „problémy“ s tím, co nabízí náš seminář. Dostali jsme se do poslední fáze. Položil jsem závěrečnou otázku: „Jdete do toho s námi?“ V klidu a tichu jsem čekal na odpověď. Pan F. se dlouho nerozmýšlel a řekl, že chce jít. Ale… nebylo vše nakonec tak snadné, jak se jeví. Více o tom příště.

 

Další informace jsou k dispozici v knize Prodej - dřina nebo hra, vydala Grada 2013.

Články v sérii

Aktuální

Příběhy obchodování

Aktuální

Základ obchodování - vybudované porozumění

Aktuální

Nechej být O.K. vše, co se na obchodní schůzce děje

Aktuální

Veď obchodní schůzku bez křeče, uvolněně a v klidu

Aktuální

Kvalita, nebo kvantita schůzek?

Aktuální

Otázky zaměřené na zjištění potřeb zákazníka

Aktuální

Pozornost zaměř ven - na klienta. Pak se při obchodování budete oba cítit lépe

Aktuální

Dva faktory, které rozhodují o nákupu - bolest a radost

Aktuální

Síla rozhodnutí aneb Připravenému štěstí přeje

Aktuální

Význam obchodu - vytvářet hodnoty pro druhé

Aktuální

Čistota rozhodnutí - rozhodnost, jeden z hlavních klíčů k úspěchu

Aktuální

Zákazníkovi patří plná pozornost aneb Čistý a upřímný zájem o člověka - další klíč k úspěchu

Aktuální

Buď obchodník profesionál - s lidskou tváří a vnímavým srdcem

Aktuální

Další klíč k úspěchu - neustálý trénink, neustálé, kontinuální zlepšování se coby obchodník i coby člověk

Aktuální

Jak uvnitř, tak vně - mé zaváhání, zákazníkovo zaváhání

Aktuální

Základní přesvědčovací nástroje

Aktuální

Nikdy neházej flintu do žita

Aktuální

Nejlepší způsob, jak navázat rozhovor - Vyslovit, co jsem vypozoroval

Aktuální

Po uzavření obchodu se s klientem dál bav o životě

Aktuální

Chceš uzavřít obchod? Vybuduj s druhou stranou vzájemné porozumění

Aktuální

Klid, základní výchozí pozice práce obchodníka

Aktuální

Nevyvíjej na zákazníka nátlak

Aktuální

Obchodem chci získat přítele, nejen zákazníka - to je ta nejkrásnější věc na byznyse

Aktuální

Vše, co potřebuješ k obchodu: Schopnost vybudovat porozumění, naslouchat, být druhému užitečný

Aktuální

Když se nedaří, nevzdávej to - nezdary netrvají věčně, vytrvej

Aktuální

Dávej druhému citelně najevo, že mu rozumíš - pokud mu skutečně rozumíš

Aktuální

Tajemství "Pana Obchodníka"

Aktuální

Řekni si o reference, aneb obchod dělá další obchod

Aktuální

Vždy klientovi zrekapituluj, co ses od něho dozvěděl - klidně i 3x, 4x za obchodní schůzku

Aktuální

Základní paradox: Čím míň chceš prodávat, tím víc obchodů dojednáš

Aktuální

Další důkaz "síly" rozhodnutí

Aktuální

Podle ovoce poznáte správnost či nesprávnost rozhodnutí

Aktuální

Nejdříve seznam klienta s hodnotou a přínosem výrobku či služby pro něho...

Aktuální

Chvíle, kdy zákazník přemýšlí, je posvátná - buď zticha

Aktuální

Vždy zachovej klientovi jeho tvář - ať už má pravdu, či ne

Aktuální

Nesnaž se dostat klienta tam, kam chceš ty - to ty se přizpůsobuj jeho potřebám

Aktuální

8 klíčových bodů prodeje

Aktuální

Co když klient už má dodavatele, konkurenční firmu?

Aktuální

Nechej druhému jeho pravdu

Aktuální

Nepři se s druhými o nepodstatné věci. Dej klientovi prostor mít pravdu

Aktuální

Opakování, matka moudrosti

Aktuální

Sobectví v obchodě – neúspěch jistý

Aktuální

Rozjímání o účelu obchodu