Nejlepší způsob, jak navázat rozhovor - Vyslovit, co jsem vypozoroval

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

Dnes jsem přišel do obchodu pana P., který se rozhodně nechoval vstřícně. Přesto jsem ho poprosil – vyzval, zda-li bychom si mohli sednout někam, kde nás nikdo nebude rušit. Neochotně mne zavedl do zadní části prodejny. „Vyslovil“ jsem, co mě v té chvíli napadlo. Řekl jsem, že to tam má útulné. Žádné triky! Myslel jsem to upřímně. Říkal jsem to tak, jak jsem to vnímal. A co jsem vnímal, to jsem řekl. Otevřeně. Nahlas. On se na mě podíval a řekl mi, ať spustím. Strohé. Neosobní. Už zase? Spustit? To mi proběhlo hlavou. Sedl jsem si pohodlně do křesla a v klidu jsem se zeptal, zda slyšel o naší firmě. Řekl, že ne. Sdělil jsem mu stručně základní informace o naší firmě a o tom, co děláme.

Úvod jsem říkal v naprostém klidu, ani rychle, ani pomalu, mluvil jsem plynule. Snažil jsem se uvádět hodně příkladů, konkrétních příkladů, kdy jsme byli našim klientům užiteční. Dokončil jsem úvodní slova a vyzval jsem ho, aby mi i on sdělil pár informací o tom, co dělá, jak mu to jde atd. Ani už nevím jak, ale najednou jsme se bavili o tom, že za ním každý týden chodí pojišťováci, prodejci cédéček apod. Bylo na něm vidět, že ho to pěkně štve. Tak jsem znovu řekl (vyslovil), co jsem vypozoroval: „Myslím, že vás to pěkně otravuje“. Žádná prodejní technika, upřímná myšlenka, nic víc. Jen to, co jsem vnímal. Co jsem z jeho slov vnímal, to jsem nahlas řekl.

Bylo vidět, jak úplně ožil. Řekl: „To máte pravdu, přesně! Pěkně mě to otravuje. Zdržují mě od práce.“ Pak jsme chvíli mluvili o tom, co vše s těmi lidmi zažil. Chtěl jsem, aby mi o tom řekl více. Zeptal jsem se ho, kdy se mu něco podobného přihodilo naposledy. Co se přesně stalo. Jestli ho to rozčílilo. Jak často se mu to stává. Takže jeden problém jsem objevil hned na začátku – alergie na prodejce. Jen jsem si říkal, že tohle asi nebude to pravé, v čem mu můžeme být prospěšní. Navíc, sám jsem před ním seděl coby prodejce. Když už jsem s ním „alergii na prodejce“ probral dostatečně do detailů, řekl jsem si, že už bylo dost cédéčkářů a tento směr rozhovoru jsem ukončil. Řekl jsem mu: „Dobře, nechme už tyhle prodejce a pojďme se pobavit o vaší firmě“.

Pak jsem mu položil první otázku na zjištění potřeb. A pak další. A další. A další. Dostali jsme se do fáze, kdy jsem věděl, co ho skutečně trápí. Zákazníci často říkají, že v jiných obchodech mají věci levnější; a odcházejí ke konkurenci. Shrnuli jsme, co to znamená pro jeho firmu (menší obrat, nemůže si dovolit zaměstnat další lidi, musí víc pracovat, nemá tolik času na rodinu). Nakonec jsem udělal prezentaci semináře. Perfektně jsem popsal všechno, na co jsem si o daném semináři vzpomněl, aby měl klient jasnou představu a získal pocit, že seminář mu skutečně pomůže řešit jeho situaci.

Snažil jsem se být co nejkonkrétnější při popisu semináře. Kladl jsem důraz na to, abych spojil prezentaci semináře s „problémy“, které pan P. má. Když jsem domluvil, bylo vidět, že skutečně zájem o daný seminář má. A velký. Přesto jsem ještě nepoložil závěrečnou otázku. Zeptal jsem se ho, co by mu daný seminář přinesl. Co by mu přineslo vyřešení jeho problémů, o kterých jsme mluvili. Nechal jsem ho, ať se podívá do budoucnosti. Ať má v hlavě konkrétní myšlenky. Jinými slovy, ať si prožije pocity, jak se po našem semináři zlepší, má větší obrat, přijímá nového zaměstnance.

Bylo vidět, že si dokázal představit, co ho v budoucnu čeká, když půjde na náš seminář. Někdo řekl: „Když uděláte pro někoho váš produkt zajímavým, je váš.“ V té chvíli jsem měl pocit, že to je přesně ta situace. Právě to jsem teď dělal. Udělal jsem pro pana P. náš seminář zajímavým. Pak jsem se ho zeptal, co dělá o víkendu za 14 dní…

 

Další informace jsou k dispozici v knize Prodej - dřina nebo hra, vydala Grada 2013.

Články v sérii

Aktuální

Příběhy obchodování

Aktuální

Základ obchodování - vybudované porozumění

Aktuální

Nechej být O.K. vše, co se na obchodní schůzce děje

Aktuální

Veď obchodní schůzku bez křeče, uvolněně a v klidu

Aktuální

Kvalita, nebo kvantita schůzek?

Aktuální

Otázky zaměřené na zjištění potřeb zákazníka

Aktuální

Pozornost zaměř ven - na klienta. Pak se při obchodování budete oba cítit lépe

Aktuální

Dva faktory, které rozhodují o nákupu - bolest a radost

Aktuální

Síla rozhodnutí aneb Připravenému štěstí přeje

Aktuální

Význam obchodu - vytvářet hodnoty pro druhé

Aktuální

Čistota rozhodnutí - rozhodnost, jeden z hlavních klíčů k úspěchu

Aktuální

Zákazníkovi patří plná pozornost aneb Čistý a upřímný zájem o člověka - další klíč k úspěchu

Aktuální

Buď obchodník profesionál - s lidskou tváří a vnímavým srdcem

Aktuální

Další klíč k úspěchu - neustálý trénink, neustálé, kontinuální zlepšování se coby obchodník i coby člověk

Aktuální

Jak uvnitř, tak vně - mé zaváhání, zákazníkovo zaváhání

Aktuální

Základní přesvědčovací nástroje

Aktuální

Nikdy neházej flintu do žita

Aktuální

Nejlepší způsob, jak navázat rozhovor - Vyslovit, co jsem vypozoroval

Aktuální

Po uzavření obchodu se s klientem dál bav o životě

Aktuální

Chceš uzavřít obchod? Vybuduj s druhou stranou vzájemné porozumění

Aktuální

Klid, základní výchozí pozice práce obchodníka

Aktuální

Nevyvíjej na zákazníka nátlak

Aktuální

Obchodem chci získat přítele, nejen zákazníka - to je ta nejkrásnější věc na byznyse

Aktuální

Vše, co potřebuješ k obchodu: Schopnost vybudovat porozumění, naslouchat, být druhému užitečný

Aktuální

Když se nedaří, nevzdávej to - nezdary netrvají věčně, vytrvej

Aktuální

Dávej druhému citelně najevo, že mu rozumíš - pokud mu skutečně rozumíš

Aktuální

Tajemství "Pana Obchodníka"

Aktuální

Řekni si o reference, aneb obchod dělá další obchod

Aktuální

Vždy klientovi zrekapituluj, co ses od něho dozvěděl - klidně i 3x, 4x za obchodní schůzku

Aktuální

Základní paradox: Čím míň chceš prodávat, tím víc obchodů dojednáš

Aktuální

Další důkaz "síly" rozhodnutí

Aktuální

Podle ovoce poznáte správnost či nesprávnost rozhodnutí

Aktuální

Nejdříve seznam klienta s hodnotou a přínosem výrobku či služby pro něho...

Aktuální

Chvíle, kdy zákazník přemýšlí, je posvátná - buď zticha

Aktuální

Vždy zachovej klientovi jeho tvář - ať už má pravdu, či ne

Aktuální

Nesnaž se dostat klienta tam, kam chceš ty - to ty se přizpůsobuj jeho potřebám

Aktuální

8 klíčových bodů prodeje

Aktuální

Co když klient už má dodavatele, konkurenční firmu?

Aktuální

Nechej druhému jeho pravdu

Aktuální

Nepři se s druhými o nepodstatné věci. Dej klientovi prostor mít pravdu

Aktuální

Opakování, matka moudrosti

Aktuální

Sobectví v obchodě – neúspěch jistý

Aktuální

Rozjímání o účelu obchodu