Angličtina s jazykovou školou LITE: Obchod a marketing

Pohybujete se v oblasti marketingu, prodeje, propagace nebo reklamy? Narážíte často na různá anglická slova a výrazy z těchto oblastí a chcete si být jisti jejich přesným významem? Ve spolupráci s jazykovou školou LITE jsme pro vás připravili praktickou lekci angličtiny k tématu Obchod a marketing (Sales and Marketing).

Practise English with LITE
salesman obchodník, prodejce PR (public relations)  vztahy s veřejností
B2B  business to business market trh
B2C business to consumer market research průzkum trhu
agent zástupce leader vůdce
buyer kupující advertising inzerce v médiích
offer nabídka, nabídnout promotion reklama, podpora prodeje
sales pitch jasná, stručná obchodní prezentace limited offer  omezená nabídka
discount sleva free zdarma, bezplatná
deal

obchod, dohoda

sales quota prodejní cíl, kvóta
win-win strategie vyjednávání, aby nikdo neprohrál mastering sales zvládnutí prodeje

Příklady použití

This meeting is a follow-up to the one we had last week. Toto setkání navazuje na mítink, který jsme měli minulý týden.

We need to cut our advertising costs. Musíme omezit naše výdaje na inzerci.

Most people associate this brand with good quality. Většina lidí si spojuje tuto značku s dobrou kvalitou.

These books sell well. Tyto knihy se dobře prodávají.

The product was launched two years ago. Produkt byl spuštěn/zahájen před dvěma lety.

 

Přejděte na další slovíčka a fráze k tématu "Sales and Marketing".

DALŠÍ SLOVÍČKA A FRÁZE >

Czech Superbrands, LITE

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: V kanceláři

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Telefonování v práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Jak napsat e-mail

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Anglicky mluvící návštěva ve firmě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na poradě

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Kancelářské potřeby

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (1/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prezentace v angličtině (2/2)

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Stanovování cílů

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Ucházení se o práci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Lyžování

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Zdravý životní styl

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Práce

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Reportování výsledků

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Úspěch a osobní růst

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Fráze na dovolenou

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Naléhavé situace

Aktuální

30 slovíček na dovolenou, které se v britské a americké angličtině řeknou jinak

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Prohlížení památek

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Užitečné anglické zkratky

Aktuální

Angličtina s jazykovou školou LITE: Obchod a marketing