Prodejní schůzka: Jak dosáhnout oboustranné výhry

Ideálním výsledkem obchodního jednání je oboustranný užitek. Častopis Selling Power přináší 6 rad, jak ho dosáhnout:

Trpělivost

Mnoho prodejců má na čele napsáno, že chce uzavřít obchod. Díky tomu je pak jejich protějšek až příliš opatrný. Ví, že když budou dělat drahoty, dosáhnou lepšího výsledku. Buďte proto trpěliví.

Dotazy

Ptejte se tak, abyste si ujasnili potřeby vašeho protějšku. Dobře mířená otázka dokáže rozvířit mnoho myšlenek a nápadů, díky kterým jeho situaci lépe porozumíte. Zaměřte se na oblasti, se kterými dokážete pomoci.

Naslouchání

Poslouchejte pozorně. Svou odpověď dobře promyslete. Nepřerušujte ho. Všechno je otázkou další diskuze, která se musí vyvinout postupně. Buďte otevření.

Maximalizace zisku pomocí efektivního prodejního procesu

Formálně daný proces vám pomůže využít dostupné prodejní nástroje a využít je pro přípravu prodejní strategie.

Jasná komunikace

Pozor na technické výrazy a slang. Vaší rolí je vysvětlovat! Složitý jazyk může vytvořit komunikační bariéru.

Neutralita

Vyvarujte se hodnocení. Mluvte neutrálním jazykem, věci pouze popisujte. Nejste učitel, spíše někdo, kdo pomůže najít řešení problému.

Vynalézavost

Vyplatí se zvláště při jednání o ceně. Nabídněte lepší sazby za dopravu, produktové balíčky, prodlouženou splatnost apod. Zdůrazněte, že tyhle výjimky přestavují přidanou hodnotu a úsporu.

-th-

Zdroj: Selling Power - online verze amerického časopisu určeného pro ředitele obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Selling Power