Jak ve firmě zvýšit zájem o stávající klienty

Ilustrační snímek

Rady z oblastí problematiky prodeje, obchodu i zákaznického servisu se často orientují převážně na nové zákazníky – úspěch je měřen v počtu oslovených a získaných zákazníků a v penězích, které dané společnosti noví klienti přinesou. Často se však v honu za novými klienty zapomíná na potřebu věnovat se stávajícím zákazníkům.

Server CustomerThink publikoval na svém webu tři praktické rady na to, jak zakomponovat zájem o péči o zákazníky do každodenního chodu společnosti.

 

1. Učiňte péči o současné klienty jednou ze standardních odpovědností stávajících zaměstnanců

Mnoho obchodních oddělení omezuje metodu vyměřování odměn na nové smlouvy a klienty. Aby však byli zaměstnanci dostatečně motivovaní starat se o současné zákazníky, je ze všeho nejlepší zakomponovat nějakým způsobem průběžnou péči o klienty i do výpočtu odměn.

2. Jednotlivé klienty je potřeba přiřazovat konkrétním zaměstnancům

Díky tomu je možno věnovat se jednotlivým klientům individuálně. Navíc zde dochází ke konkrétnímu určení toho, kdo je za daného zákazníka odpovědný – případné stížnosti klientů tak nemizí ve větru, ale mohou za ně být k odpovědnosti hnány konkrétní osoby.

3. Veďte si statistiky o klientech, kteří od společnosti odejdou

Stejně jako je důležité se v analýze úspěchů konkrétních prodejců zaměřovat na počet a kvalitu nově uzavřených smluv, je i stejně důležité věnovat se naopak statistikám, které se týkají případů, kdy klienti od společnosti odejdou. Teprve potom je možné připravit plán, který by takové případy omezoval.

-mm-

Zdroj: CustomerThink - americký portál zaměřený na péči o zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje CustomerThink