Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Zprávy a trendy v marketingu" bylo nalezeno 530 článků.

Slibné novinky v CRM technologiích

16.10.2002  Slibné novinky v CRM technologiích

S tím, jak se CRM dostává do další fáze vývoje, objevují se na scéně nové technologie a získávají si mnoho pozornosti. Optimalizace databází, mobilní a bezdrátové technologie posouvají funkčnost CRM…

Článek v rámci předplatného Je CRM outsourcing cestou ke snížení výdajů?

4.10.2002  Je CRM outsourcing cestou ke snížení výdajů?

Stále více společností shledává, že využití hostovaných CRM technologií je pro ně výhodnější než se potýkat s náklady na software používaný přímo ve firmě. Tento trend se stále více týká nejen malých…

Střediska telefonické podpory jsou stále důležitá

23.9.2002  Střediska telefonické podpory jsou stále důležitá

Z důvodu snižování výdajů na zákaznické služby začínají mnohé firmy nahrazovat svá střediska telefonické podpory samoobslužnými nástroji. Dojem, který zákazník získává, však není příliš dobrý. Mnoho…

Patří CRM do starého železa?

17.9.2002  Patří CRM do starého železa?

Budoucnost CRM leží podle některých odborníků ve vertikálních obchodních procesech a webových službách. Tyto dvě složky získávají rostoucí podíl nejen v CRM, ale i v mnoha jiných softwarových…

Článek v rámci předplatného Výsledek průzkumu: CRM skepse

10.9.2002  Výsledek průzkumu: CRM skepse

Výzkum prováděný mezi 225 vedoucími IT oddělení ukázal, že méně než čtvrtina jich považuje CRM projekty za strategické. Osm procent pak pokládá jejich zavedení za záležitost mající kritickou…

Článek v rámci předplatného Nástup SRM - inteligentní správa prostoru diskových jednotek

30.8.2002  Nástup SRM – inteligentní správa prostoru diskových jednotek

Během několika posledních let se úložná kapacita disků a trvalých pamětí stala pro obchodní svět velmi důležitou záležitostí ad databáze se nafoukly do nevídaných rozměrů díky popularitě Internetu a…

Článek v rámci předplatného Menší podniky jsou v CRM úspěšnější

27.8.2002  Menší podniky jsou v CRM úspěšnější

Malé firmy a podniky se zdají být díky svém charakteru úspěšnější v implementaci CRM systémů, než jejich velcí kolegové. Neúspěch je však stále ještě nepříjemnou možností vzhledem k lidskému faktoru.…

Článek v rámci předplatného Efektivita CRM systémů v oblasti B2C

8.8.2002  Efektivita CRM systémů v oblasti B2C

Přestože mnoho společností investovalo nemalé prostředky do CRM systémů, není dosud zřejmé, zda tento přístup přináší zvýšení prodeje a zákaznické loajality. Analytici souhlasí s tím, že pro…

Článek v rámci předplatného Parametry průzkumu trhu

6.8.2002  Parametry průzkumu trhu

Článek přináší ve stručnosti přes dvě desítky faktorů a parametrů, které by měla firma znát, aby mohla vypracovat účinnou marketingovou strategii. Parametry se týkají charakteru klienta, financování,…

Domácí úkol: Naplánování nákupu CRM systému

30.7.2002  Domácí úkol: Naplánování nákupu CRM systému

Jedním z klíčových faktorů úspěchu CRM systému je pečlivé určení možných problémových míst a funkčních požadavků (ať už s pomocí konzultanta, nebo vlastními silami). Plánování zpravidla zahajuje…

Článek v rámci předplatného Doprava zboží přes hranice vyžaduje komplexní přístup

24.7.2002  Doprava zboží přes hranice vyžaduje komplexní přístup

Pokud firma spolupracuje s přepravci a obchodními partnery v zahraničí, rozrůstá se management dodávek nebývalou měrou. Být vlastníkem světově proslulé značky znamená vyrobit zboží na jednom konci…

Článek v rámci předplatného Potřebujete technologický plán?

22.7.2002  Potřebujete technologický plán?

Správně vypracovaný technologický plán či plán zavádění nových technologií je často otázkou přežití firmy. Podobně jako obchodní plánování, je to technologické souhrnem dokumentů měnících se v…

Článek v rámci předplatného Elektronické řízení dodávek - cesta k úsporám

17.7.2002  Elektronické řízení dodávek – cesta k úsporám

Elektronický nákup zboží prošel od svého vzniku dlouhým vývojem, takže v současnosti jde spíš o elektronický management dodávek, představující komplexní řešení zahrnující zásobování, objednávky a…

Realistický rozpočet pro CRM projekt

16.7.2002  Realistický rozpočet pro CRM projekt

Málokterá společnost si troufne pustit se do zavádění CRM bez rozpočtu a úvahy o návratnosti investic. Otázkou, je zda při návrhu rozpočtu uvažováno realisticky. Některé úvahy jsou totiž od počátku…

Článek v rámci předplatného Konec CRM mánie?

15.7.2002  Konec CRM mánie?

Po několika letech intenzivního růstu se dostává trh s CRM technologiemi do stagnace. Zatímco někteří analytici považují tento jev za dočasný a předpovídají růst dvacet pět až třicet procent v průběhu…

Výpis 511525 z celkem 530