Call centra a optimalizace pracovních sil

Se vrůstajícím počtem zákaznických středisek vzrůstá i potřeba toho, aby tato střediska dokázala spolehlivě zajistit veškeré interakce se zákazníky. Studie „Workforce Optimization 2005“ nezávislé analytické společnosti Datamonitor upozornila na to, jak důležitou roli v této souvislosti hrají technologie pro optimalizaci pracovních sil. Zatímco v roce 2004 dosáhl objem investic do těchto technologií zákaznickým střediskům na celém světě 800 milionů dolarů, do konce roku 2006 by mělo jít již o celou miliardu.

Celosvětová snaha o snižování nákladů pokračuje. Zákaznická střediska proto stojí před nutností dělat stále více s možností využití omezenějšího počtu prostředků. Technologie pro optimalizaci pracovních sil v tom mohou výrazně pomoci. Konkrétně spadají do čtyř širokých kategorií:

- monitorování kvality interakcí,

- řízení lidských zdrojů,

- analyzování výkonnosti zaměstnanců,

- e-learning.

-kk-

Zdroj: CRM Today - informace z oblasti péče o zákazníka, CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Today