Rozpočtujeme marketingovou komunikaci

V uplynulých desetiletích se marketing zaměřoval zejména na pochopení fungování reklamy. S tím souvisely i způsoby sestavování rozpočtů (procenta z prodeje, cíl a úkol, konkurence, dostupnost prostředků, tradice, zodpovědné posouzení). V dnešní době se důraz přesunul ve prospěch pochopení spotřebitele, médií, jež spotřebitel sleduje, a nejlepších způsobů, jak je získat. Objevuje se proto sestavování rozpočtu podle značky, jež by mělo vycházet ze tří základních kroků:

- Pochopit správně postup.
- Správně používat data a vzdělávání.
- Monitorovat a zlepšovat úspěšnost rozpočtu.

Základem této metody je ekonometrické modelování, které kromě reklamy pomůže odhalit i to, jak fungují další prvky marketingu a jak jsou rentabilní. Vzniká tak rámec pro zjišťování výhodnosti posouvání rozpočtových prostředků do různých oblastí marketingu. Zavedení tohoto postupu je poměrně náročné na čas, zejména pak u větších společností. Výsledek by ale měl stát za to a přinést efektivnější rozpočty zohledňující značku vedoucí k trvalému zlepšení.

-kk-

**Datum vydání:** I/2005
Zdroj: Marketing & Media - zpravodajský server týdeníku Marketing & Media
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing & Media