Kvalitní marketing bez kompletní databáze?

Přijměte tvrdou realitu: Údaje o zákaznících nikdy nebudou zcela přesné. Vždy se najdou údaje neúplné, chybějící položky v adrese, neplatné emailové adresy. Zkrátka to berte jako fakt. Přesto všechno můžete své informace okamžitě využívat k budování vztahů, zvýšení ziskovosti a vůbec k růstu podniku. Prostě použijte to, co máte.

Čekání na úplné informace je stejné jako Čekání na Godota. Čekáte na něco, co nikdy nepřijde. To ale neznamená, že lidé v oblasti IT, kteří databáze vytvářejí, dělají něco špatně. Ne, jen je třeba přijmout realitu, že údaje o zákaznicích mají vždy nějaké nedostatky a marketéři by na to měli být připraveni.

Pokud tedy přijmeme fakt, že údaje nejsou zcela přesné, jak je v marketingu efektivně využijeme? Dle článku na serveru customerthink.com jsou klíčem následující 3 body:

1. Určete pravidla platných informací. Například můžete využívat jen ty položky databáze, které mají vyplněná políčka s adresou, nebo emailové adresy, které mají správný formát (obsahují koncovku .cz, .com apod.). Po takovém vytřídění jistě spousta položek z databáze úplně vypadne, ale často jich zbude většina.

2. Při získávání informací o zákaznících se zaměřte na určitou podmnožinu. Například v maloobchodě můžete analyzovat údaje o zákaznících od 20 % největších obchodů, které vám předaly nejpřesnější data. U přímého prodeje stejným způsobem můžete využít údaje od 20 % prodejců, kteří vám je předali nejkompletněji zpracované. Pokud zanalyzujete takovouhle podmnožinu, můžete získat kvalitnější informace, než při použití dat z celé databáze.

3. Prokažte hodnotu kompletních informací. Pokud např. využíváte databázový marketing v obchodním řetězci, můžete jeho jednotlivé články motivovat ke zkompletování dat. Poukažte třeba na větší příliv zákazníků do prodejen, které předaly kompletní informace o zákaznících.

Výše uvedené jsou strategické body, ne taktické. Vyjadřují základní rámec k identifikaci podstatných údajů, k provedení analýzy informací o zákaznících a k prosazení důležitosti získávání důležitých informací v rámci organizace. Převedení těchto strategií do akce musí vzít v úvahu také dynamiku odvětví, typ dat, která jsou skutečně k dispozici, a rychlost, jakou jste schopni dosáhnout výsledků plynoucích z tohoto druhu marketingových aktivit.

-th-

Zdroj: CustomerThink - americký portál zaměřený na péči o zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje CustomerThink