Základy přímé poštovní reklamy

Jaký objem reklamní pošty dostáváte každý den? A čtete ji? Nebo ji rovnou vyhazujete? Zkuste si představit, že jste v kůži těch, kterým zasíláte své dopisy a letáky, a vyvarovat se základních chyb.

Než začnete s kampaní přímé poštovní reklamy, musíte znát svůj cílový trh. Měli byste také vědět, co motivuje vaše cílové publikum, co má rádo a co ne. Podle toho sestavujte seznamy adresátů. Pište, jako byste s nimi mluvili. Držte se při tom klíčových bodů.

Velkou pozornost věnujte titulkům. Ty totiž rozhodují o tom, zda bude příjemce dále číst. Než přistoupíte k uvedení ceny, představte veškeré výhody své nabídky. Pak vyzvěte ke konkrétní akci.

Než spustíte velkou kampaň, otestujte ji na menším cílovém vzorku, abyste mohli ještě doladit detaily. Pokud máte více verzí dopisů, otestujte všechny.

-kk-

Zdroj: About Advertising - část amerického portálu About.com věnovaná reklamě a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Advertising