Vytuněný marketing

Marketingový program je někdy jako staré auto. Nevykazuje již takové výsledky, jaké by měl. Podobně jako když auto přestane startovat, potřebuje i marketingová strategie někdy seřídit. Když dáváme auto do servisu, popisujeme mechanikovi jeho technický stav. Z popisu současné situace v porovnání s dřívějšími výsledky vychází i revize marketingové strategie. Pomůže odhalit, kde se skrývají jednotlivé problémy i příležitosti. Přes klíčové indikátory výkonnosti odhalí jejich zlepšení nebo zhoršení. Článek uvádí několik doporučení:

- Maximalizujte prodej nahoru a křížem prostřednictvím telefonu a Internetu.
- Maximalizujte retenci zákazníků přidanou hodnotou a loajalitou marketingových taktik.
- Poskytujte zákazníkům odměny za jejich chování.
- Použijte svou databázi k personalizaci komunikace.

-kk-

**Datum vydání:** X/2004
Zdroj: Target Marketing Magazine - web amerického čaospisu o direct marketingu a komunikaci se zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Target Marketing Magazine