Sbírat data nestačí

Firmy dnes rutinně sbírají obrovské množství dat. Tato data ale představují problém. Nejde jen náklady spojené s jejich ukládáním, ale zejména o schopnost dokázat z nich vytěžit konkurenční výhody. Článek shrnuje čtyři jednoduché kroky, jak obchodní data co nejlépe využít.

- Udělejte si v datech pořádek. Po celé firmě existuje spousta dat o zákaznících, často v oddělených databázích, samostatných excelovských souborech nebo na papíře. První krok k jejich efektivnímu využití je spojit je dohromady. Zároveň je ale důležité, aby zůstala uložena ve skupinách podle vlastníků. Pak bude jednodušší vytáhnout si pro konkrétní účel jen relevantní data.

- Prozkoumejte svá data. Zaveďte softwarové nástroje, které vám pomohou v datech jednoduše vyhledávat. Většinu analýz lze provádět pomocí SQL dotazů a extrahování do Excelu.

- Vytvořte jednoduché prediktivní modely. Další krok spočívá ve vytvoření jednoduchých statistických modelů z předvídání zákaznického chování v klíčových bodech nákupního cyklu. Nemůžete vždy předvídat chování každého jednotlivce, ale můžete si vymezit skupiny zákazníků, jejichž chování bude vykazovat stejné tendence.

- Utvořte modely zákaznických událostí. Některá data se týkají diskrétních událostí v životě zákazníků, které budou určovat jejich další chování. Sledujte proto, co skutečně ovlivňuje zákaznické chování a ukládejte tyto informace do svých databází.

Než spustíte další marketingovou kampaň, položte si tyto otázky:

- Víte, co řídí chování vašich zákazníků?

- Máte všechna klíčová data pro spuštění efektivní kampaně?

- Dokážete předvídat, kteří zákazníci jsou momentálně na trhu?

- Umíte určit správné zákazníky k zacílení se správnou nabídkou a ve správném čase?

- Zapojili jste všechny správné lidi do plánování, rozvoje a výkonu kampaně?

-kk-

Zdroj: CustomerThink - americký portál zaměřený na péči o zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje CustomerThink