Jak vybrat správný (přímý) kanál

Zjistit, jaký kanál zákazníci preferují, není jednoduché. Výzkum s názvem 2008 Channel Preference Survey, který provedla americká společnost ExactTarget, přinesl několik zajímavých zjištění. Článek popisuje tipy pro přímý marketing.

- Zlom/přerušení/podráždění. Žádné z těchto tří slov nepopisuje žádoucí výsledek. Např. instant messaging nebo SMS jsou však způsoby komunikace založené právě na rušení. Patří proto mezi méně příznivé marketingové kanály. Přímá poštovní reklama, e-mail nebo RSS je už jiná káva. Zákazník ji totiž může zpracovávat, kdy si sám vybere, a je pro něho přijatelnější. Jde o to, dát zákazníkovi větší pocit kontroly nad interakcemi s marketingovými sděleními.

- Nepříjemně blízko. Přímá poštovní reklama nebo e-mail mohou být relativně anonymní, takže zákazníci nemají pocit, že vstupují do jeho osobního prostoru. Pokud však marketingové zprávy příliš často pronikají do telefonů nebo sociálních networkingových sítí spotřebitelů, vzbuzují právě tuto nepříjemnou asociaci.

- Doba existence kanálu. Sociální networkingové sítě, textové zprávy či mobilní telefony jsou relativně novými komunikačními technologiemi. Zákazníci potřebují určitý čas, aby si zvykli, že k nim jejich prostřednictvím mohou přicházet marketingová sdělení. Například e-mail a zejména přímá poštovní reklama existují déle, takže jsou pro spotřebitele přijatelnější.

-kk-
Zdroj: Target Marketing Magazine - web amerického čaospisu o direct marketingu a komunikaci se zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Target Marketing Magazine