Jak na efektivní e-mailovou kampaň

E-mailová komunikace je dnes nedílnou součástí marketingové strategie úspěšných firem. Velkou výhodou e-mailu jsou zejména nízké provozní náklady, rychlá příprava a doručitelnost. Výhodou je také interaktivita e-mailu, který může obsahovat přílohy v podobě obrázků, videa, audia a jiných elektronických souborů za účelem větší informovanosti zákazníka. Důležitá je také možnost jednoduše a efektivně cílit na jednotlivé zákaznické segmenty.

Při přípravě e-mailové kampaně by si marketér měl nejprve položit otázku, jaký formát zvolit. Textový i HTML formát mají totiž vé výhody i nevýhody. HTML vypadá lépe a může obsahovat interaktivní prvky. Bývá však větší a častěji končí ve spamových filtrech. Textové e-maily mohou obsahovat pouze text, na druhou stranu jsou ale doručitelnější. Ideální je zeptat se zákazníka přímo, jakou ormu preferuje. Druhá možnost je pak zasílat oba formáty s tím, že si zákazník může vybrat.

Velice důležité je e-mailovou kampaň testovat, aby byla co nejefektivnější. Sledujte chování zákazníků a přizpůsobujte se mu. Obecně platí, že pokud jste vellká a známá firma, uvádějte jako odesílatele e-mailů raději svůj název. U menších firem je vhodnější vaše jméno nebo název produktu. Stěžejní je testovat i předmět e-mailu, který rozhoduje o tom, zda jej příjemce vůbec otevře. Na vhodný předmět by pak měl navazovat i vhodný nadpis v těle zprávy. Z hlediska obsahu zprávy testujte oslovení, množství a druh obrázků, barvu, velikost a délku textu a odkazů, umístění loga, šířku šablony, počet sekcí apod. Před odesláním vždy otestujte také zobrazování e-mailu na freemailových serverech, funkčnost odkazů a „trackovacího“ softwaru.

K testování se běžně používá jednoduchá forma zvaná „split-testing“, která identifikuje vždy jeden prvek, následně testovaný ve 2 a více verzích. Mezi nové trendy patří například metoda Taguchi. Ta umožňuje multivariabilní testování více prvků najednou. Je sice časově náročnější, ale mnohem účinnější.

-kk-
Zdroj: Strategie.cz - portál českého týdeníku Strategie věnovaného marketingu, reklamě a médiím
Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategie.cz