Chcete pozornost publika při prezentaci? Přidejte slib

I v dnešní době počítačů, nových technologií a všeobecně dostupných dat dokáže slib člověka člověku podnítit zvědavost klienta a rozhodně zvýší důvěryhodnost vás coby prodejce. Existuje ale několik pravidel, jak by takový slib měl vypadat, aby nebyl více ke škodě než k užitku.

Ilustrační snímek

Neslibujte nic, co nemůžete s jistotou splnit

Slib byste měli používat pouze ve chvíli, kdy jste si stoprocentně jisti, že danou věc můžete splnit. To neznamená, že do slibu nemůžete zahrnout i určitou podmínku. Podle serveru Entrepreneur.com je například možné vystavit daný slib způsobem: „Pokud z vaší strany A, tak já slibuji, že B“.

Buďte co nekonkrétnější

U slibů, které se týkají funkčnosti vašeho produktu nebo systému zákaznické péče buďte zcela konkrétní. Jedině tak může vaše slovo na zákazníka zapůsobit, protože jedině pokud bude dané pravidlo nějak pevně a konkrétně ukotveno se mohou na váš slib spolehnout.

Reflektujte priority klienta

Zákazník k vám většinou jde s konkrétním problémem či požadavkem a často má jednu určitou prioritu. Toho byste měli využít a i slib během prezentace produktu by měl odrážet tuto konkrétní prioritu potenciálního klienta.

Velké ideje jako základ slibu

Kromě konkrétních slibů týkajících se specifických či dílčích vlastností produktu můžete slibem apelovat i na emotivnější, abstraktnější vnímání klienta. K těmto vyjádřením můžete využít velké ideje, jako je štěstí, láska, spokojenost, úspěch, budoucnost.

Buďte osobní

Váš slib by neměl působit jako univerzální, automatická věc, kterou říkáte každému klientovi. Aby slib působil jako slovo dané jedním konkrétním člověkem druhému člověku ve specifické situaci, je nutné, aby se jednalo o personalizovaný akt, který reflektuje potřeby daného klienta.

-mm-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com