7 paradoxů prodejního úspěchu

Ilustrační snímek

Jill Konrath je autorkou velmi úspěšných publikací o prodeji.  Tentokrát nabízí k zamyšlení 7 paradoxních principů prodeje, které jsou nezbytné pro dlouhodobý úspěch.

  1. Chcete-li více prodat, přestaňte prodávat. Když totiž lidé cítí, že se snažíte jim něco prodat, automaticky přejdou do obrany. Zaměřte se tedy na to, jak jim pomoci v jejich vlastních aktivitách.
  2. K urychlení prodejního cyklu zpomalte. Čím rychleji tlačíte na uzavření obchodu, s tím větší rezistencí se budete potýkat. Pokud zákazník cítí, že se snažíte mu pomoci udělat správné rozhodnutí, zpravidla reaguje rychleji.
  3. Chcete-li usnadnit rozhodování, nabídněte méně variant. Čím komplexnější rozhodnutí má zákazník udělat, tím menší pravděpodobnost, že ho udělá. V jednoduchosti je síla.
  4. Abyste vypadali přirozeně, připravujte se jak šílení. Dnešní zákazníci jsou nároční a dobrá příprava je nade vše.
  5. Chcete-li větší zakázky, začněte s malými. Velká rozhodnutí jsou komplexní a nákladná a vyžadují náročný schvalovací proces. Pokud začnete v malém měřítku a dokážete své kvality, bude mnohem jednodušší růst.
  6. Chcete-li urychlit svou křivku učení, nebojte se selhat. Chybám se nedá vyhnout. V prodeji však neexistuje prohra, pouze mnoho příležitostí pro experimenty, učení a osobní růst.
  7. Abyste diferencovali svou nabídku, staňte se diferenciátorem. To je hlavní novinkou současného prodeje. Produkt je až na druhém místě. První jsou vaše znalosti a to, jaký rozdíl pro zákazníka znamenáte. Investujte proto sami do sebe.

 

-th-

Zdroj: CustomerThink - americký portál zaměřený na péči o zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje CustomerThink