5stupňový plán k vytvoření a udržení konkurenční výhody

Ilustrační snímek

Bez konkurence by vše bylo lehčí. Obstát ve vysoce konkurenčním prostředí, které je v současnosti typické pro téměř všechny obchodní sektory, vyžaduje inovaci a náročnou analytickou práci. Podle serveru CustomerThink se firmy ve vztahu ke své konkurenci často mylně zaobírají tím, jak a v čem být lepší než konkurence. Přitom by se měly více zaobírat tím, jak a v čem být lepšími poskytovateli služeb pro svou klientelu. Nedávný článek, který na serveru vyšel, publikoval zajímavou 5stupňovou strategii k vytvoření konkurenční výhody.

1. Znalost trhu

Bez detailní znalosti trhu je hledání příležitostí k vyniknutí pouhým tápáním ve tmě. Trh a chování zákazníků analyzujte oběma základními způsoby, a sice kvantitativně (objemy prodejů, sezónní výkyvy, apod.) i kvalitativně (očekávání klientů, vnímání vaší značky, apod.)

2. Analýza dat

Data získaná z průzkumů trhu použijte k vyhledání vhodných příležitostí a mezer na trhu. Vypracujte investiční strategii, určete si priority a cíle. V tomto ohledu se nevyplácí spoléhat pouze na intuici. Musíte mít svou strategii podloženou dostatečným objemem relevantních dat.

3. Zapojení marketingu

Marketingové oddělení je často bohužel využíváno pouze jako propagátor nově vyvinutého produktu. Pravdou ovšem je, že specialisté marketingu, kteří mají hluboký vhled do očekávání klientů a situace na trhu, mohou přinést důležité podněty už při vývoji produktu.

4. Úprava prodejních technik

Způsob, jakým produkt prodáváte, může vnímání zákazníků změnit minimálně stejně jako reálná změna produktu jako takového. Na základě své nové strategie náležitě upravte i zavedené prodejní techniky.

5. Propojenost

Celý plán potřebuje centrální řízení a mělo by o něm být uvažováno jako o jednom procesu. Všechny jeho komponenty spolu musí aktivně spolupracovat a z nižších instancí by se měly sbírat podněty ke změnám na těch vyšších.

-mm-

Zdroj: CustomerThink - americký portál zaměřený na péči o zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje CustomerThink