Trendy na trhu rychloobrátkového zboží II.

Druhá část článku pokračuje výčtem aktuálních spotřebitelských a nákupních trendů na maloobchodním trhu v oblasti rychloobrátkového zboží.

Pro spotřebitelské trendy je charakteristická dynamika. Stále více lidí si užívá rodiny, přátel a zábavy. Chtějí se také odlišovat a vyžadují řešení na míru, které bude zároveň kvalitní. Nechtějí čekat a spořit, ale koupit si, co se jim líbí, hned. Věk ani pohlaví nerozhoduje, protože moderní životní styl stírá hranice tradičních cílových skupin. Vedle toho charakterizuje spotřebitelské trendy i jistota. Spotřebitelé hledají určitou tradici, jíž budou věřit. Stále více si uvědomují význam zdravého životního stylu a hledají výrobky, které mu odpovídají. Věnují také pozornost třídění odpadu, vlivu na životní prostředí apod.

Pro Českou republiku je typická velká zadluženost domácností. Úvěry v posledních deseti letech představují nárůst o 800 %. Trendy ukazují na jedné straně nárůst počtu nákupních středisek a na druhé straně menší zájem spotřebitelů trávit v nich hodně času. Místem úspory času se tak stávají např. diskontní prodejny nebo menší prodejny se základním sortimentem. Z hlediska motivace k nákupu existují dva trendy: plánovaný a impulzivní přístup. Doposud převažuje ten impulzivní.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny