Stará značka nerezaví

Světové firmy se v poslední době pokoušejí o znovuobnovení dříve populárních produktů a značek. Na toto téma proto diskutovali zástupci několika firem na symposiu Harvard Business School. Prezentovali různé přístupy, jak vyhledat, koupit a opětně zavést takové produkty na trh. Jeff Himmel, prezident společnosti **Himmel Group**, například sestavil seznam dvanácti kroků, které je při opakovaném uvádění produktu na trh podstoupit.

1. Sporný bod. Koupí spotřebitelé daný produkt namísto jiné značky?
2. Unikátní prodejní příslib. Vypráví daný produkt unikátní příběh?
3. Značka musí vynikat.
4. Dominantní podíl na reklamě.
5. Frekvence reklamy. Ujistěte se, že veřejnost je s produktem neustále seznamována.
6. Pozorně naslouchejte spotřebiteli.
7. Vytvořte kreativní reklamu, která odpovídá spotřebiteli.
8. Kontrolujte provozní náklady.
9. Peníze investujte nikoli do vytváření, ale umisťování reklam.
10. Žijte ve stavu věčné paranoii a vždy buďte seznámeni s tím, co dělá konkurence.
11. Zvažte faktory X daného produktu. Má například již exitující distribuci nebo ji bude třeba rychle vytvořit?
12. Zachovejte disciplínu, abyste mohli splnit všechny body na tomto seznamu.

-kk-

**Datum vydání:** III/2004
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge