Realistický rozpočet pro CRM projekt

Málokterá společnost si troufne pustit se do zavádění CRM bez rozpočtu a úvahy o návratnosti investic. Otázkou, je zda při návrhu rozpočtu uvažováno realisticky. Některé úvahy jsou totiž od počátku mylné, což vede k neočekávaným výdajům a prostojům. Skicovitost a nedotaženost spolu s nedostatečně určenými prioritami může mít za následek možné problémy. Neexistuje zázračný návod jak uspět, každý projekt má svoje specifika.

Často pomůže vědět, v jakých oblastech se vaši předchůdci potýkali s problémy – to vám umožní vyvarovat se stejných chyb.Hlavními oblastmi, na které je nutno se zaměřit, jsou aplikace, hardware, integrace se stávajícím systémem (middleware) a služby, jako například výcvik - náklady na tuto složku jsou často opomíjeny. Rozpočet v oblasti záležitosti mimo technologii (změny v obchodním procesu a zainteresování zaměstnanců) je často navrhován nesprávně.

CRM projekty lze rozdělit do tří kategorií – vysoce komplexní, středně komplexní a s nízkou komplexností – liší se nabízenými možnostmi, počtem uživatelů, náklady na jednoho uživatele (závisí také na jejich počtu) a mírou přizpůsobení uživatelským potřebám. Počty uživatelů se pohybují mezi 100 (u těch nejjednodušších) až 5000 uživateli. Prvním krokem je tedy určení potřebné komplexnosti projektu a v závislosti na tom hrubý odhad celkové ceny. CRM software se také většinou skládá z 20 – 30 modulů, je třeba zvážit, které jsou skutečně potřeba.

**Datum vydání: VII/2002**
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily