Pozor na základní marketingové chyby

Majitelé malých podniků si zpravidla hlídají každý detail. Ale právě oni se nejčastěji dopouštějí základních marketingových omylů, které ovlivní budoucí úspěch jejich společnosti. Pokud si je připomeneme, můžeme se jich v budoucnu vyvarovat.

Zodpovědnost za marketing

Vždy jmenujte konkrétní osobu zodpovědnou za marketing. Pokud má odpovědnost mnoho lidí, v konečném výsledku ji nemá nikdo. Malá společnost pochopitelně nemusí disponovat dostatečnými zdroji na zaměstnání odborníka, může však využívat externího odborného poradce.

Absence marketingového plánu

Podle mnoha malých podniků je plán nutný spíše pro velké korporace, ale opak je pravdou. Velká korporace se v případě chyby dokáže vzpamatovat, protože disponuje dostatečnými zdroji. Marketingový plán je klíčem k přežití. Mnoho manažerů si to však uvědomí až při prvních problémech.

Znalost cílového publika

Pokud přesně nedefinujete cílovou skupinu pro všechny produkty, váš marketing nebude fungovat. Všechna svá rozhodnutí totiž děláte právě s ohledem na publikum, se kterým komunikujete. Segment je dobré definovat co nejpodrobněji. Můžete nakonec zjistit, že se vám podařilo najít přímo mezeru na trhu – zákazníky, jimž zatím nikdo podobné zboží nenabízel, ale mohli by ho potřebovat.

Nedostatek sledovacích mechanismů

V rámci každé kampaně se vyplatí snaha vytvořit jakýsi sledovací mechanismus. Jedině tak se dá ověřit, zda kampaň fungovala.

Nekonzistentnost při prezentaci značky

Při vytváření značky hraje roli její důvěryhodnost. Nekonzistentnost v prezentaci ji podrývá, proto je nutné pečlivě kontrolovat všechny výstupy – kampaně, vizitky, web, inzerát ve Zlatých stránkách, atd. Díky rozmanitým prezentacím značky bude také možné brzy vytvořit univerzální šablony pro všechny dokumenty, které firmu opustí.

Špatná úroveň jazyka

Často se setkáváme s chybami – ať už na jídelníčku v restauraci, na webu, v horším případě přímo v propagačních materiálech. Vše ilustruje nedostatečnou pozornost vůči detailům, která se může týkat i produktů firmy. Proto se doporučuje, aby každý dokument opouštějící společnost někdo přečetl a zkontroloval jeho správnost.

-th-

Zdroj: FavStocks - americký zpravodajský portál a fórum z oblasti byznysu a technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje FavStocks