PLM jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti

V posledních letech se rozvíjí strategie řízení životního cyklu výrobku (Product Lifecycle Management – PLM), která výrazně ovlivňuje úspěšnost a konkurenceschopnost firem. PLM představuje prostředí vytvořené ke spolupráci při definování a řízení kritických informací během celého životního cyklu výrobku, včetně všech klíčových procesů a napříč celou firmou a spolupracujícími organizacemi. Je kompletním řešením správy všech údajů o produktu.

Potřeba efektivního řízení životního cyklu výrobku je daná konkurenčními tlaky a rostoucí náročností požadavků ze strany zákazníků. Z tohoto pohledu nabízí strategie PLM výrobcům prostředí spolupráce s obchodními partnery na urychlení uvedení výrobku na trh, snížení výrobních nákladů, zvýšení kvality a v konečném důsledku i spokojenosti zákazníků.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny