Domácí úkol: Naplánování nákupu CRM systému

Jedním z klíčových faktorů úspěchu CRM systému je pečlivé určení možných problémových míst a funkčních požadavků (ať už s pomocí konzultanta, nebo vlastními silami). Plánování zpravidla zahajuje společnost tím, že zašle poptávku se specifikovanými požadavky potenciálním dodavatelům v očekávání podrobných odpovědí, což zabere zhruba měsíc. Odborníci doporučují nikdy neuspěchat a nezkracovat proces výběru CRM systému a software a vyžádat si informace od těch firem, které stejný typ již používají.

Aby bylo možné určit problémové oblasti projektu, je třeba nejprve důkladně zamýšlenou CRM aplikaci poznat - jak pracuje, jaké funkce obsahuje a nakolik je schopná integrace do stávajících systémů. je dobré ověřit si také životaschopnost vybraného dodavatele CRM - výdaje na výzkum a vývoj, finanční stabilitu atd. Tyto kroky většinou sníží počet dodavatelů na dva až tři kandidáty.

Pak přichází čas vyžádat si demonstrační verze programů. Požadavky zákazníka by měly být velmi podrobně specifikovány - vyplatí se dodavateli poslat konkrétní příklady dat, se kterými by měla umět aplikace pracovat, aby je mohl v demoverzi použít.

**Datum vydání: VII/2002**
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily