Základní pravidla e-mailových newsletterů

Vytvářet e-mailový newsletter není žádná velká věda. Přesto by však firmy měly znát určitá základní pravidla.

- Nemá to být o vás, ale o čtenářích. Obsah vašeho newsletteru musí být relevantní a zajímavý pro příjemce.

- Přemýšlejte o konkurenci. Není tím myšlena obchodní konkurence, ale vše, s čím soupeříte o čas a pozornost čtenářů v jejich e-mailových schránkách. Nevytvářejte newsletter ve vakuu, ale v kontextu. Proč by si měli váš e-mail přečíst jako první? Proč by ho měli vůbec otevírat?

- Vložte obsah (seznam částí newsletteru). Řadě newsletterů tato pasáž chybí. Firmy by si však měly uvědomit, že čtenáři se rozhodují o tom, zda číst e-maily, během několik vteřin. Obsah jim jasně ukáže, co mohou očekávat.

- Titulky nestačí. Vedle titulků uvádějte alespoň první věty článků, které přimějí čtenáře použít odkazy, které přikládáte.

- Vložte video. Výzkumy z poslední doby potvrzují, že e-maily s vloženými videi vykazují vyšší míru prokliků než stejné e-maily bez videa.

- Mějte cíl. Většina newsletterů slouží především k budování značky a zvyšování povědomí. To však neznamená, že byste si neměli vymezovat měřitelné cíle.

-kk-

Zdroj: ClickZ - americký portál zaměřený na digitální marketing
Zobrazit přehled článků ze zdroje ClickZ