Mobilní reklama roste, je však účinná?

Uživatelé internetu dnes přecházejí od stolních počítačů k mobilním zařízením a noví uživatelé začínají rovnou na mobilních zařízeních. Stejnou změnou prochází i on-line reklama. Reklama na mobilních zařízeních stoupá závratným tempem a přebírá podíl na trhu většině ostatních médií. Jak ji ale dělat efektivně?

Podle studie Advertising Expenditure Forecasts (Předpověď výdajů na reklamu), kterou vydala společnost Zenith, bude mobilní reklama mít v roce 2020 na konzumaci médií 30,5% podíl, což představuje nárůst z 19,2 % v roce 2017.

Celková hodnota celosvětových výdajů na mobilní reklamu bude v roce 2020 činit 187 miliard USD. To je více než dvojnásobek 88 miliard USD, které budou vynaloženy na reklamu na klasických počítačích, a pouze o pět miliard dolarů méně než 192 miliard USD vynaložených na televizní reklamu. Za současného tempa růstu mobilní reklama televizi v roce 2021 s přehledem předstihne.

Výdaje na mobilní reklamu v roce 2017 vzrostly o 35 % a očekáváme, že do roku 2020 porostou průměrným tempem 21 % ročně.

Růst celosvětových výdajů do reklamy a růst HDP v letech 2017–2020 (v %)

Zenith - Advertising Expenditure Forecasts - June 2018

Je ale možné, že značky, které přesouvají rozpočty k mobilní reklamě, tím zhorší svou schopnost získávat nové zákazníky a zvětšovat svůj podíl na trhu. Průzkum společnosti Zenith s názvem Touchpoints ROI Tracker totiž ukazuje, že u nových kupujících a kupujících s nižší intenzitou nákupů jsou, pokud jde o schopnost vybavit si reklamu, mnohem účinnější tradiční masová média. Z tohoto důvodu je pro značky klíčové mít silné povědomí nejen o kanálech pro získávání zákazníků, ale i kanálech pro jejich udržení.

Pokud jde o vybavení si reklamy, podle nástroje Touchpoints ROI Tracker je nejúčinnější televizní reklama, zatímco mobilní reklama je nejméně účinná. Je 53% pravděpodobnost, že si potenciální zákazníci stejně jako stávající zákazníci vybaví televizní reklamu, ale pro mobilní reklamu tato pravděpodobnost klesá na 41 %.

Cílení mobilní reklamy na stávající zákazníky může značkám jistě pomoci dosáhnout krátkodobých výkonnostních úspěchů, zejména protože mobilní reklama stále více propojuje celou spotřebitelskou cestu. Pokud však jde o vytváření dlouhodobého povědomí mezi potenciálními zákazníky, je mobilní reklama v současnosti méně účinná než tradiční média. Proto by značky, které výrazně využívají mobilní reklamu, měly zvážit navýšení investic také do tradičních masových médií, aby tento nedostatek vykompenzovaly.

Zdroj: Zenith - globální mediální agentura zaměřená na návratnost investic
Zobrazit přehled článků ze zdroje Zenith