Mobilní reklama roste, je však účinná?

Uživatelé internetu dnes přecházejí od stolních počítačů k mobilním zařízením a noví uživatelé začínají rovnou na mobilních zařízeních. Stejnou změnou prochází i on-line reklama. Reklama na mobilních zařízeních stoupá závratným tempem a přebírá podíl na trhu většině ostatních médií. Jak ji ale dělat efektivně?

Ilustrační snímek

Podle studie Advertising Expenditure Forecasts (Předpověď výdajů na reklamu), kterou vydala společnost Zenith, bude mobilní reklama mít v roce 2020 na konzumaci médií 30,5% podíl, což představuje nárůst z 19,2 % v roce 2017.

Celková hodnota celosvětových výdajů na mobilní reklamu bude v roce 2020 činit 187 miliard USD. To je více než dvojnásobek 88 miliard USD, které budou vynaloženy na reklamu na klasických počítačích, a pouze o pět miliard dolarů méně než 192 miliard USD vynaložených na televizní reklamu. Za současného tempa růstu mobilní reklama televizi v roce 2021 s přehledem předstihne.

Výdaje na mobilní reklamu v roce 2017 vzrostly o 35 % a očekáváme, že do roku 2020 porostou průměrným tempem 21 % ročně.

Růst celosvětových výdajů do reklamy a růst HDP v letech 2017–2020 (v %)

Zenith - Advertising Expenditure Forecasts - June 2018

Je ale možné, že značky, které přesouvají rozpočty k mobilní reklamě, tím zhorší svou schopnost získávat nové zákazníky a zvětšovat svůj podíl na trhu. Průzkum společnosti Zenith s názvem Touchpoints ROI Tracker totiž ukazuje, že u nových kupujících a kupujících s nižší intenzitou nákupů jsou, pokud jde o schopnost vybavit si reklamu, mnohem účinnější tradiční masová média. Z tohoto důvodu je pro značky klíčové mít silné povědomí nejen o kanálech pro získávání zákazníků, ale i kanálech pro jejich udržení.

Pokud jde o vybavení si reklamy, podle nástroje Touchpoints ROI Tracker je nejúčinnější televizní reklama, zatímco mobilní reklama je nejméně účinná. Je 53% pravděpodobnost, že si potenciální zákazníci stejně jako stávající zákazníci vybaví televizní reklamu, ale pro mobilní reklamu tato pravděpodobnost klesá na 41 %.

Cílení mobilní reklamy na stávající zákazníky může značkám jistě pomoci dosáhnout krátkodobých výkonnostních úspěchů, zejména protože mobilní reklama stále více propojuje celou spotřebitelskou cestu. Pokud však jde o vytváření dlouhodobého povědomí mezi potenciálními zákazníky, je mobilní reklama v současnosti méně účinná než tradiční média. Proto by značky, které výrazně využívají mobilní reklamu, měly zvážit navýšení investic také do tradičních masových médií, aby tento nedostatek vykompenzovaly.

Zdroj: Zenith - globální mediální agentura zaměřená na návratnost investic
Zobrazit přehled článků ze zdroje Zenith