Kolik stojí SEO?

Ilustrační snímek

V prosinci roku 2011 proběhl výzkum mezi SEO konzultanty a agenturami, které jsou zaměřeny na webdesign, marketing a poskytování služeb v oblasti optimalizace pro vyhledávače. Výzkum realizovala společnost SEOmoz se sídlem v Seattlu. Výzkumu se účastnily agentury z různých států a s různým počtem zaměstnanců.

Z celkového počtu více než 600 odpovědí bylo do vyhodnocení výzkumu zahrnuto pouze 490 odpovědí na základě pravidla, že do výzkumu budou započteny pouze odpovědi z takových regionů, ze kterých přijde více než 10 odpovědí. V níže uvedené tabulce můžete vidět počty odpovědí podle regionů.

Region Počet odpovědí
USA 287
Velká Británie 76
Kanada 34
Austrálie a Nový Zéland 28
Německo, Francie, Itálie, Holandsko 34
Indie 31
Celkem 490

Hodinová sazba

Cena účtovaná za hodinu SEO prací se v jednotlivých zemích liší, ale můžeme říci, že nejběžnější cena dle tvrzení účastníků výzkumu se pohybuje od 76 $ do 200 $ (tzn. cca 1.520,- Kč až 4.000,- Kč na hodinu). Myslím, že pro člověka, který se s optimalizací pro vyhledávače teprve seznamuje, jsou tyto průměrné ceny dobrým vodítkem pro vytvoření představy o investicích do zvýšení návštěvnosti svého webu či e-shopu.

Tabulka hodinových sazeb dle regionů


Poznámka: pouze ve sloupci Indie je největší počet agentur, které pracují s hodinovou sazbou do 25 $ (cca 500 Kč/hodinu).

Cena za SEO projekt

Platba za projekt je oblíbená metoda platby za SEO služby, 70,1 % respondentů uvedlo, že klientům nabízí tento způsob platby. A jaké jsou tedy ceny za realizaci SEO projektů v USA, Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Holandsku, Kanadě, Indii, Austrálii a na Novém Zélandu? 43 % poradenských firem uvedlo tyto 4 cenové rozsahy:

  • 1,001 až 1,500 $ (cca 20.001, - Kč až 30.000,- Kč)

  • 1,501 až 2,500 $ (cca 30.001,- Kč až 50.000,- Kč)

  • 2,501 až 5,000 $ (cca 50.001,- Kč až 100.000,- Kč)

  • 5,001 až 7,500 $ (cca 100.001,- Kč až 150.000,- Kč)

Samozřejmě, že se jedná o velký rozsah cenových hladin, který je dán rozmanitostí, komplexností a pestrostí služeb v daných projektech, které v tomto průzkumu nejsou blíže specifikovány. Na základě mé konzultantské praxe však mohu potvrdit, že tyto ceny jsou i v naší zemi obvyklé z hlediska investic do SEO projektů.

Tabulka cen za SEO projekt dle regionů


Dobrá rada na konec

Na závěr přidávám rady, jak za optimalizaci pro vyhledávače neutrácet více, než je nutné. Při výběru SEO konzultanta či marketingové agentury si vždy ověřte reference a zkušenosti odborníků, kteří vám nabízí služby z oblasti online marketingu. Doporučuji vám, abyste si položili tyto otázky:

  1. Mají vaši dodavatelé SEO služeb skutečně zkušenosti s optimalizací webů? Vyžádejte si osobní schůzku a nechte si ukázat konkrétní realizované projekty, na kterých vám bude demonstrováno zvýšení návštěvnosti díky zlepšení pozic specifických klíčových slov.

  2. Jaký způsob platby za SEO služby firma akceptuje? Bude vám účtovat hodinovou či úkolovou sazbu za dílčí úkony anebo cenu za kompletní projekt? Nechte si vysvětlit, za jaké činnosti zaplatíte kolik peněz. Ušetřit můžete například tím, že některé „SEO činnosti“ můžete realizovat sami s nižšími náklady, pokud využijete svého vlastního zaměstnance.

  3. Nabízí vám konzultantská firma pouze optimalizaci webu nebo vám dokáží také pomoci se zvýšením tržeb e-shopu, analýzou konverzních zdrojů, PPC kampaněmi, PR a marketingem na sociálních sítí? Komplexní služby od jednoho dodavatele vám mohou ušetřit cenný čas (a čas jsou peníze!), který byste vynaložili na organizaci subdodávek dílčích služeb od různých dodavatelů.

Zdroje:

http://www.seomoz.org/blog/seo-pricing-costs-of-services

http://aytm.com/press/IG/SEO-cost_1.png

Poděkování autorům grafiky: AYTM Market Research

Jan Vavřička 30.1.2012