Firemní blogy nemají jen výhody, ale také rizika

Ideální firemní blog by měl vytvářet atmosféru důvěry, v níž přispěvatelé nebudou cítit strach. Podporování otevřenosti na jedné straně a odrazování od škodlivých poznámek na straně druhé se však obtížně vyvažuje. Řada velkých firem například zrušila své blogy kvůli obavám z právních problémů plynoucích právě z otevřenosti.

Vedle interních blogů, které mohou být umístěny na intranetu a zobrazovat se pouze zaměstnancům, spouštějí firmy především blogy externí, veřejně dostupné. Zaměstnanci a další představitelé firem zde sdílejí své názory, pokládají otázky, diskutují s veřejností.

K výhodám externích blogů patří snadná optimalizace pro vyhledávače, zvýšený zájem médií, lepší možnost spolupráce na vývoji produktů, širší možnost poskytování služeb zákazníkům, jednodušší cesta ke zpětné vazbě nebo zlepšování vztahů se stávajícími i potenciálními zákazníky. Vedle výhod jsou tu však i rizika, která je třeba zvážit.

Pravděpodobně jste již slyšeli hororové příběhy o provozování firemních blogů, které vedlo k odhalení firemních tajemství, propuštění zaměstnanců, nepříjemným osobním poznámkám, útokům konkurence pod falešnými jmény atd. Uvažujete-li o spuštění blogu, měli byste vědět, že budete čelit dvěma tipům rizik.

První skupina zahrnuje rizika, která můžete kontrolovat, jako je zavedení jasné politiky pro blogování, vzdělávání zaměstnanců, prosazování vaší politiky, pečlivé monitorování blogu nebo rychlé reagování na negativní komentáře. To vše je záležitostí vaší politiky a pozornosti vůči detailům. Pak jsou tu však ještě rizika, která vždy kontrolovat nelze, mezi která patří zejména možné soudní spory (v případě porušení soukromí, autorských práv apod.), bezpečnostní rizika (např. prozrazení obchodních tajemství, únik finančních dat), poškození pověsti a překračování regulačních nařízení.

Myslete také na to, že to, co publikujete na blogu, může na Internetu zůstat navždy. Spustit blog není složité, obtížnější je udržet jej, aby fungoval dlouhodobě. Může se stát i to, že blog odvede čtenáře z vašich webových stránek. Než se tedy rozhodnete spustit blog, zvažte všechna pro a proti. Nezačínejte, pokud vaše cílová skupina pravidelně nebloguje, nevidíte-li v tom alespoň jednu jasnou výhodu a nejste připraveni stanovit si politiku blogování, vzdělávat zaměstnance a pečlivě monitorovat obsah svého blogu.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How