7 trendů v on-line marketingu pro rok 2009

Jelikož marketéři i spotřebitelé budou mít letos omezené rozpočty, čekají nás delší prodejní cykly, delší nákupní rozhovory se spotřebiteli a méně značkové reklamy. Firmy se v důsledku toho budou soustředit na tři základní marketingové cíle: 1) zvyšování návratnosti investic prostřednictvím lepšího využívání zdrojů, 2) dokonalejší cílení na základě lepšího pochopení chování, které přináší ziskové příjmy a 3) dokonalejší zaměření na zákazníka.

On-line marketingu bude v letošním roce dominovat sedm základních trendů. Ty vykazují posun ke konkurenčnějšímu, vícekanálovému trhu a zahrnují vliv prostředí s omezenými výdaji.

- Zvýšení úsilí o udržení zákazníků. Podíl na trhu totiž často bude na úkor ceny dalších kanálů nebo konkurentů. Marketing směrem k současnému zákazníkovi je navíc levnější a efektivnější.

- Vytváření atraktivnějšího obsahu. Umožní to efektivně zapojit zákazníka v řadě styčných bodů během prodejního cyklu, využít interní zdroje a podpořit optimalizaci pro vyhledávače. Očekává se nárůst objemu videa.

- Lépe zacílená a relevantnější komunikace. Bude se vyvíjet napříč různými zařízeními, včetně reklamy, e-mailu, mobilních telefonů, textových zpráv či instatních zpráv.

- Lepší komunity. I přes expanzi sociálních komunit v minulém roce je letos třeba přemýšlet o potenciálních či stávajících zákaznících z širší perspektivy. Role organizátora komunit se proto ve firmě stane důležitější.

- Zvýšená analytická sofistikovanost za účelem řízení obchodních rozhodnutí v prostředí s omezenými výdaji. Výsledkem může být tlak na přehodnocení funkčnosti databází a vytvoření nových způsobů obcházení chyb.

- Posílení marketingu ve vyhledávačích. Bude tomu tak navzdory růstu nákladů, protože vyhledávače jsou stále prvním místem, kde on-line uživatelé hledají informace.

- Pokračující integrace distribučních kanálů. Dojde k tomu i přes interní problémy firem a vyšší náklady. Vícekanáloví obchodníci budou čelit zvýšené složitosti a tenčím maržím, než se stanou efektivnějšími.

-kk-

Zdroj: ClickZ - americký portál zaměřený na digitální marketing
Zobrazit přehled článků ze zdroje ClickZ