14 chyb search engine marketingu

Objem obchodování přes Internet narůstá a podnikatelské subjekty by se proto měly učit, jak přilákat ke svým stránkám nejen nové návštěvníky, ale hlavně kvalifikované a platící zákazníky. Marketing na bázi internetových vyhledávačů již potvrdil, že může velmi výrazně a efektivně navyšovat prodej produktů nabízených on-line cestou. Ne každý je však schopen zvládnout takovou marketingovou kampaň, a proto článek specifikuje nejčastější chyby search engine marketingu.

- Chybějící marketingová strategie pro využití vyhledávačů.

- Nevyužívání klíčových slov (neschopnost přemýšlet jako uživatel vyhledávače).

- Vymezení očekávané výkonnosti v nedostatečném předstihu.

- Nedostatečné testování.

- Nevyužití trasování.

- Chybějící snaha o omezení prekvalifikačního cyklu.

- Ignorování skutečnosti, že první místo, které najdete není vždy nejvhodnější.

- Stanovení univerzální maximální nabídky.

- Stanovení nesprávně odpovídajících typů slov.

- Neschopnost uvědomit si důležitost zacílení reklamy na dny, kdy zákazníci nejčastěji přicházejí.

- Očekávání, že vyhledávač zajistí uzavírání obchodů.

- Zapomínání na další, méně známé vyhledávače.

- Upřednostňování principů optimalizace vyhledávačů nad zkušenostmi zákazníků.

- Nepovažování nejvýše postavených stránek za konkurenci.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How