10 kroků k efektivní e-mailové strategii - 3. část

Strategie je jedním z nejdůležitějších, ale také nejvíce přehlížených prvků úspěšné e-mailové marketingové kampaně. Podobá se situaci, kdy učíte někoho jezdit na kole. Přináší dobré výsledky, když je zájemce o novou dovednost horlivý, vy mu dáte kolo a ukážete, co dělat. Když však máte dát dohromady písemné instrukce, které mu poslouží k samostudiu, je to mnohem obtížnější.

Článek přináší 10 rad, jak vytvořit efektivní strategii e-mailové kampaně. V šesti částech pak podrobněji vysvětluje jednotlivé rady. Dnes je to rada pátá.

- Určete si kvalitativní cíle.

- Zanalyzujte aktuální situaci.

- Proveďte analýzu konkurence.

- Definujte si cílové publikum.

- Určete, jaké typy e-mailů splní vaše potřeby.

- Vytvořte si strategii obsahu zpráv a rozvrh frekvence rozesílání.

- Navrhněte šablonu e-mailu.

- Vytvořte si kvantitativní cíle.

- Sestavte rozpočet a plán návratnosti investic.

- Zhodnoťte výsledky a případně strategii upravte podle nich.

Řada lidí si mylně myslí, že e-mail má jen jednu podobu. Ve skutečnosti je to však komunikační kanál, který lze využívat různými způsoby. Mezi nejčastější typy e-mailů v obchodní komunikaci patří:

- Krátký editorial. Smyslem takového e-mailu je přinést krátké a příjemné informace v podobě článku (úvodníku). Je to vhodný nástroj, jak přilákat více návštěvníků na vaše stránky, udržovat neustálé povědomí o vaší značce a firmě nebo budovat vztahy se čtenáři. Zdržte se však přílišného obsahu reklamy. Textový obsah by měl být minimálně poloviční.

- Dlouhý editorial. Tento druh formátování e-mailu je typický pro newslettery. Je podrobnější než výše uvedený typ a více se zaměřuje na konkrétní obchodní cíle. Slouží k tomu, aby se vaše firma dostala lépe do povědomí zákazníků jako odborník. Ukazuje také zákazníkům, jak přímo pracujete a generuje zisk z reklamy. Je zde více prostoru právě pro reklamní obsah, který je u krátkého editorialu spíše nevhodný. Reklama by však neměla zabírat více než 60 procent obsahu.

- Krátký propagační e-mail. Typickým příkladem tohoto druhu e-mailu je elektronická pohlednice. Zabere pouze jednu obrazovku, není třeba sjíždět kurzorem dolů a hledat další informace pod obrázkovým sdělením. Obsah tohoto e-mailu je striktně propagační, nezahrnuje tedy žádný článek a je určen primárně k prodeji vašich produktů či služeb. Můžete v něm také vyzvat čtenáře k účasti na nějaké speciální akci, jako je kurz, konference nebo soutěž. Je velmi účinný v motivaci k okamžitému jednání.

- Dlouhý propagační e-mail. Zde už se jedná o propagační zprávu většího rozsahu, jako je například katalog, tisková zpráva nebo reklamní dopis. Nejlépe poslouží k přímému prodeji. Naopak nebuduje silnější vztahy se zákazníky, protože se zaměřuje pouze na produkty nebo služby.

Při výběru správných druhů e-mailových zpráv pro vaši kampaň nemusíte vždy volit jen jeden typ. Všechny formy lze dle potřeby kombinovat.

-kk-

Zdroj: ClickZ - americký portál zaměřený na digitální marketing
Zobrazit přehled článků ze zdroje ClickZ