Pozor na marketingové chyby v roce 2010

Začněte nový rok tím, že se při vytváření marketingového plánu vyhnete pěti chybám.

- Nepropadejte šílenství sociálního marketingu. Marketing prostřednictvím sociálních sítí představuje pouze další kanál, který vás může lépe spojit se zákazníky. Není ani zadarmo ani všemocný.

- Nepodléhejte nutkání oslovovat všechny. Místo šíření necílených zpráv na všechny strany se soustřeďte na rozvoj hodnoty, zacílení na zákazníky, pečlivé formulování sdělení a výběr správných kanálů.

- Nepodceňujte přípravu. Naplánujte marketingový program tak, abyste byli v první polovině roku plně vytíženi. Půjde-li vše dobře, můžete v druhém pololetí program dále rozšířit. Pokud nastanou problémy, stále budete mít čas na splnění toho, co jste si vytyčili.

- Nezapomínejte zkoušet nové taktiky a poskytovatele služeb. Obchodní prostředí se stále mění, a proto je třeba zkoušet nové věci. Novinky však otestujte, než jim budete věnovat výraznou část svého času a peněz.

- Neodklánějte se od firemních cílů. Ujistěte se, že cíle marketingového oddělení odpovídají cílům firmy. Zveřejněte je tak, aby byly transparentní a dostupné všem.

-kk-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company