Pomáhá CRM spolupráci virtuálních týmů?

Zvyšování cen benzínu vede mnohé americké firmy ke vstřícnějším postojům k práci na dálku. V globálnějším kontextu vedle toho roste i přijatelnost outsourcingu jakožto nástroje pro budování virtuálních pracovních týmů. Outsourcing se takto uplatňuje zejména v oblasti poskytování služeb zákazníkům. Otázkou však zůstává, jak efektivní práce virtuálních týmů je.

Na jedné straně existuje názor, že zaměstnanec, který nemusí do práce dojíždět a má více času na práci na složitějších úkolech vyžadujících větší koncentraci, bude také výkonnější. Na straně druhé se ozývají hlasy, že zaměstnanci pracující doma více zahálejí. Pravda je někde uprostřed.

Autor článku shrnuje několik postřehů manažerů prodeje, kteří mají na starosti virtuální pracovní týmy:

- Důležité je vytvářet a udržovat důvěryhodnost prostřednictvím plnění společných cílů. Využití aplikací pro týmovou spolupráci umožňuje členům virtuálních týmů vidět jejich přínos širším, týmovým úkolům.

- Virtuální týmy vytvářejí blízké vztahy i konflikty rychleji než tradiční týmy. Nespoléhejte jen na systémy, že za vás vyřeší i ty nejhlubší spory. Komunikace tváří v tvář by měla probíhat alespoň občas.

- Strukturujte pracovní místa tak, aby bylo možné přidělovat jednotlivým úkolům souvislé časové bloky. Nejvíce se osvědčilo, když měli manažeři možnost přidělovat virtuálním týmům větší a složitější úkoly s tím, že si členové mohou svobodně práci rozdělit. 

- Systémy CRM a aplikace pro virtuální spolupráci fungují jen tehdy, pokud trvale ukazují výkonnost členů týmu. Tlak v rámci týmu pak motivuje jako silná konkurence.

- Systémy CRM a aplikace pro virtuální spolupráci jsou hodnotné jen tehdy, pokud panuje důvěra. Pokud v týmu funguje důvěra a tým se soustředí na společný cíl, tyto systémy poskytují užitečné informace a měřítka a CRM slouží jako archiv pro ukládání výsledků.

- Setkání tváří v tvář, i napříč časovými pásmy, by měla probíhat několikrát ročně. Není třeba zasvětit je jen řešení problémů a sporům. Naopak lze jejich prostřednictvím oslavovat společný úspěch a řešit společné úkoly.

-kk-

Zdroj: CRM Buyer - Server zabývající se oblastí CRM celkově - provozování, nákup systémů, zavádění atd.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Buyer