Osobní komunikace pro každého

Efektivní marketing je podmínkou úspěchu firmy na soutěživém trhu. Takový marketing neznamená pouze reklamu a služby, znamená uspokojení potřeb zákazníků skrze cílenou a osobní komunikaci. Personalizace marketingového úsilí je trend, který může přijmout každá velká i malá společnost. Jednou z cest, jak získat znalosti a přístup k zákazníkům, je technologie. Různý software pomáhá vytvořit levné, osobní a profesionální marketingové materiály a podnikovou image (např. Microsoft Office Publisher 2003). Následující tipy a příklady mohou zlepšit vaši komunikaci se zákazníky:
* Poznat své zákazníky – rozumnět jejich geografickému umístění, demografické a nákupní historii, trendům, nákupním vzorům a potřebám. Vyžadovat zpětnou vazbu a poskytnutí informací zákazníky o nich samých. Ujisti se, že používám jejich jazyk a mluvím k nim smysluplně.
* Budování značky – konzistentní materiály o firmě (hlavičky, vizitky, letáky,...), konzistentní strategie je jádrem prodejních snah, služeb zákazníkům a komunikace.
* Vytvoření firemního newsletteru – může být mocným nástrojem komunikace, informovat o prodeji, propagovat, popisovat skutečné příběhy ze života o tom, co váš obchod dělá pro klienty apod.
* Distribuce katalogu nebo firemní brožury – udrží informovanost o nabídce produktů a služeb a o novinkách. Dnešní software umožňuje snadné vytvoření profesionálních propagačních materiálů.
-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com