On-line kurzy - nové marketingové tajemství

Firmy se neustále snaží najít alternativy k tradičním marketingovým metodám. Společnost Sony například vidí nový způsob spojení se zákazníky v on-line kurzech. Před dvěma lety spustila první on-line výukový program, který poskytoval informace a rady v oblasti digitálního fotografování. Od té doby již vznikly čtyři výukové „kampusy“ pod názvem Sony 101 . Návštěvníkům nabízejí obor práce s počítačem, domácí zábava, digitální fotografie a obchodní řešení pro malé firmy.

Smyslem takového výukového programu není jen propagovat firmu, ale i hovořit o širších tématech a technologiích v daném oboru. Při jeho vytváření se vychází ze zpětné vazby od zákazníků a uživatelů, aby odpovídal jejich potřebám a zájmům. Sony měří úspěšnost svých programů podle počtu návštěv, registrací, přihlášených a konverze uživatelů vzhledem k prodeji a retenci. Provádí také průzkumy, v nichž zjišťuje, zda jim obsah kurzů vyhovuje a zda jej doporučují svým přátelům.

On-line kurzy dále pomáhají udržovat komunitu firmy a jejích zákazníků. V případě společnosti Sony se jedná o více než 80 000 registrovaných uživatelů, kteří poskytují zpětnou vazbu prostřednictvím otázek vznášených k instruktorům, čímž pomáhají zákaznickému oddělení předcházet otázkám zákazníků. Ukazuje se také, že uživatelé on-line kurzů mají větší tendenci u firmy nakupovat.

-kk-

Zdroj: SearchCRM.com - server věnovaný řízení vztahů se zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCRM.com