Obchod neobchod, reklama nereklama

Zákon o regulaci reklamy popisuje reklamu jako „oznámení, předvedení či jiné prezentace, šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky“. Pod tento pojem spadají i marketingové praktiky, s nimiž se setkáváme přímo v místech prodeje. Restrikce, které se běžně týkají jakékoliv reklamy, se tak týkají i míst prodeje. Jedná se restrikce nejen právní, ale i etické.

I když se na marketing prováděný v místě prodeje vztahují stejné právní restrikce jako na ostatní reklamu, v praxi existují jisté odlišnosti, které činí tento marketingový prostor obzvláště přitažlivým. V blízké budoucnosti se navíc mimořádně rozvinou. Marketingově nenahraditelným bude například prostor lékárny, ordinace nebo čekárny u lékaře, protože reklama na léky dostupné jen na předpis je vůči široké veřejnosti striktně zakázána. Podobně tomu bude i u trafik a obchodů, mimo něž nebude podle novely reklamního zákona s účinností od 1. července 2004 možné propagovat tabákové výrobky. Dohoda o marketingu v obchodě však může být platně sjednána jen se souhlasem majitele, nikoliv například nákupčím nebo prodavačem.

-kk-

**Datum vydání:** II/2004
Zdroj: Marketing & Media - zpravodajský server týdeníku Marketing & Media
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing & Media