Marketing Baracka Obamy

Vítěz amerických prezidentských voleb Barack Obama zrealizoval kampaň, která je ukázkovou případovou studií efektivního využití marketingu. Mnoho věcí z toho, co již dokázal, dokládá právě jeho výjimečný instinkt pro marketing. V článku to popisuje profesor Harvard Business School John Quelch.

V první řadě se Obamovi podařilo získat pozornost a empatii voličů prostřednictvím osobního charismatu, schopnosti naslouchání a veřejného vystupování, trvale pozitivního a klidného chování a přesvědčivé biografie. Dokázal také převést svou empatii do podoby hmatatelné podpory, když získal pro svou kampaň velké množství času i peněz dobrovolníků z řad občanů. Dalším úspěšným krokem bylo použití veškerých komunikačních médií, zejména Internetu, pro získání voličů.

Obamovi se podařilo zasáhnout všechny občany. Zacílil totiž svá sdělení nejen na dřívější nebo pravděpodobné voliče. Vybudoval koalici, která posílila mladé voliče a tisíce dosavadních nevoličů. Reklamní zprávy a jejich tón po celou dobu kampaně zdůrazňovaly základní téma naděje a důvěryhodné změny. Posílil přitom jejich emocionální apel specifickými detaily své politiky. Vyhrál i v tom, že dokázal předvídat a přelstít konkurenci. 

Zásadní byla také volba Obamova vynikajícího marketingového týmu, který dokázal dobře řídit. Jako každá dobrá značka vsadil na spojení s Američany pomocí důvěry. Jako každá dobrá značka bude však také nyní muset splnit své sliby, což v současné ekonomice nebude jednoduché.

-kk-
Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review