Když kampaň selže

Ne všechny marketingové kampaně končí úspěchem. To se stává. Firma plánuje, provádí průzkumy, a přesto kampaň po spuštění selže. Pak si klade otázku, co mohla přehlédnout a co má dělat dál. V první chvíli je třeba udělat krok zpět. Zhluboka dýchejte a uvědomte si, že nejste jediní, komu se to stalo.

Pravděpodobně si budete klást otázku, zda máte dostatečné předpoklady pro práci v marketingu. Budete se cítit zklamaní. Právě proto byste měli udělat onen krok zpět a snažit se dívat na věci očima vašeho cílového trhu. Položte si následující otázky:

- Zasáhla vaše marketingové zpráva cílový trh?

- Mohl váš cílový trh vnímat vaše marketingové sdělení špatně nebo je nepochopit?

- Nezapomněli jste na nepříjemné otázky?

- Provedli jste dostatečný průzkum? Právě nedostatečný průzkum bývá nejčastější příčnou neúspěchu marketingových kampaní.

- Může být příčina neúspěchu ve vaší reklamě nebo designu? Drželi jste se ověřených marketingových pravidel při provádění prezentace?

Když se na svou kampaň podíváte očima zákazníků, uvidíte své případné chyby jasněji. Nejlepší je udělat tento krok již před spuštěním kampaně, i po neúspěchu však má své opodstatnění. Hodnoťte a opakujte hodnocení svých marketingových snah. Až si budete jistí, že jste našli důvod selhání, budete připraveni začít znovu s novými prvky, které jste před tím přehlédli. Testujte svou kampaň, než ji plně spustíte – to je klíč k úspěchu.

-kk-
Zdroj: About Marketing - část amerického portálu About.com věnovaná marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Marketing