Kam míří nové směry v marketingu

Na podzim proběhla konference pořádaná Českou marketingovou společností – MARKETING TREND: Nové směry v marketingu. Zabývala se tím, na čem se v poslední době shodují reklamní odborníci i praktici – že marketingová komunikace už není taková, jako bývala.

Autor knihy Marketingová komunikace Petr Frey zdůraznil, že marketing dnes znamená řadu technik, které se pozvolna mění ve specializované obory. Současné trendy zahrnují především digitální, virový, guerillový a mobilní marketing. Změnily se také již zavedené obory jako je promotional, event a direkt marketing.

Ve světě nastupuje trend sociálního marketingu, který spočívá v podpoře veřejně prospěšných projektů. Firmy mohou díky němu zefektivnit svou externí komunikaci. Velmi účinné mohou být také nízkonákladové kampaně. Vždy záleží jen na odvaze a umění využít synergie s tradičními médii.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny