Jak vidí Češi telemarketing

Jak vidí Češi telemarketing

Prosincový průzkum agentury Factum Invenio odhalil, že telemarketing je téměř polovinou Čechů vnímán negativně – jako nepříjemné obtěžování nebo podvod. Neutrální postoj zaujímá více než čtvrtina populace. Příjemnou formou nakupování je telemarketing jen pro 22 procent našich občanů, mezi nimiž převažují ženy a mladí lidé.

Odpůrci telemarketingu považují nabízené zboží za předražené a nekvalitní. Zastánci v něm vidí převážně vhodný způsob vyplnění přestávek v televizním vysílání. Nerozhodní občané tvořili asi 5 procent respondentů. Pokud jde o věk, můžeme obecně tvrdit, že se zvyšujícím se věkem podíl zastánců telemarketingu nepatrně klesá.

-kk-

**Datum vydání:** II/2005

Zdroj: ppm Factum
Zobrazit přehled článků ze zdroje ppm Factum