Jak jsou na tom vaše propagační materiály?

Firemní marketingové materiály musí zaujmout pozornost potenciálních zákazníků natolik, aby byli ochotni zajímat se o konkrétní produkty či služby. Měly by přesvědčit k nákupu nebo alespoň zvednutí telefonu. Tvůrci propagačních materiálů by se proto měli v první řadě vcítit do role zákazníka, který o nabízených produktech nic neví. Pak si mohou odpovědět na následující otázky:

- Lákají titulky k četbě celého materiálu?

- Má čtenář možnost zjistit hned pod titulkem, co se jím vlastně míní?

- Mluví materiál jasně k potenciálnímu kupujícímu?

- Vědí příjemci něco o vašich produktech?

- Používáte akčnější slovesa než „být“?

- Je z materiálu patrné, že vaše firma má kvalifikaci a odpovídající odborné znalosti?

- Nezapomněli jste na kontaktní údaje?

- Co očekáváte od čtenáře, že udělá po přečtení vašeho propagačního materiálu?

-kk-
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How