Integrace dat - háček v CRM systémech

Všichni dodavatelé CRM systémů sice nabízejí nástroje pro integraci dat, řada společností však zatím postrádá prostředky, nebo i ochotu, k tomu, aby bylo možno informace v rámci podniku mezi jednotlivými odděleními sdílet. Integrace je v poslední době faktorem, na nějž se upírá pozornost výrobců CRM, a někteří z nich již začali zabudovávat potřebné softwarové nástroje do svých aplikačních balíků. Podstatou možnosti sdílet data je takový datový model, který umožní vzájemnou interakci jednotlivých systémů.

Některé firmy používají „ruční“ kódování a zpracování dat pro zajištění integrace, jiné se rozhodly k tomuto účelu využít příslušné programové vybavení a nástroje ETL (extract, transform, load), umožňující vytěžit a koordinovat údaje z existujících databází (to je méně častý přístup). Efektivita implementace jakékoliv technologie však závisí na lidech, kteří ji provádějí. Zatím je stále velkou neznámou, kdy se integraci dostane v podnikové kultuře skutečně široké podpory – největší překážkou je totiž neochota jednotlivých oddělení dělit se o své informace a poznatky. Až se podaří firmám změnit přístup zaměstnanců, mohou naplno využít své databáze.

**VIII/2002**
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily