CRM outsourcing není jen pro zlé časy

Podle názorů analytiků je sice pravda, že zhoršení ekonomické situace vedlo ke zvýšenému využívání outsourcingu, její zlepšení však nemusí nutně znamenat opuštění této metody. Vzhledem k tomu, že CRM outsourcing naplňuje očekávání společností týkající se úspor času i finančních prostředků, není pravděpodobné, že by se firmy rozhodly obrátit k nákladným implementacím zajišťovaným v rámci podniku. Řada z nich má totiž s využíváním CRM outsourcingu dobré zkušenosti, takže nevidí důvod, proč daný stav měnit.

Model využívající hostingu se ukazuje podle odborníků jako úspěšný – z hlediska CRM umožňuje naplnění požadavku na něj kladeného - tím je integrace obchodních procesů orientovaných na zákaznickou podporu, zatímco se firma může soustředit na klíčové cíle své mise. Společnosti jsou si také více než dříve vědomy celkové komplexnosti CRM, která s sebou nese značná rizika, která bez outsourcingu leží na bedrech firmy. IT manažeři rozpoznali CRM spravovaný jinou firmou jako efektivní řešení.

Mnoho podniků z oboru telekomunikací, obchodu, finančních služeb i výroby bude pravděpodobně využívat CRM outsourcing nezávisle na ekonomické situaci. Jejich požadavky na integraci péče o zákazníka, fakturaci a správu vyúčtování a jsou totiž velmi široké. Tyto podniky se však zároveň snaží o co největší vertikální standardizaci – díky ní je potřeba přizpůsobení se uživatelským potřebám menší, což umožňuje efektivní správu systému jinou firmou.

**Datum vydání: IX/2002**
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily